Medicalgorithmics czeka na debiut na GPW i publikuje rekordowe wyniki kwartalne

Finanse i gospodarka

Medicalgorithmics S.A. opublikowała 14 listopada raport kwartalny, w którym odnotowała kolejne wzrosty. W drugiej części IV kwartału spółka planuje debiut na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Medicalgorithmics bierze także udział w międzynarodowych projektach badawczych, które wpływają na rozwój medycyny światowej, a w szczególności tak ważnych jej dziedzin jak kardiologia i elektrofizjologia.

Medicalgorithmics S.A. opublikowała 14 listopada raport kwartalny, w którym odnotowała kolejne wzrosty. W drugiej części IV kwartału spółka planuje debiut na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Medicalgorithmics bierze także udział w międzynarodowych projektach badawczych, które wpływają na rozwój medycyny światowej, a w szczególności tak ważnych jej dziedzin jak kardiologia i elektrofizjologia.

Kolejny okres został zamknięty przez Medicalgorithmics S.A. rekordowymi wynikami. W III kwartale 2013 r. spółka odnotowała przychody wyższe 41,9% rok do roku, a zysk netto wyższy odpowiednio o 38,8% i wynoszący 2,82 mln zł w samym trzecim kwartale.  Oprócz wyników bieżących, w raporcie spółka zdaje relację z osiągnięć minionego kwartału. Wystartowała już produkcja najnowszych urządzeń PocketECG III, na razie niewielkich partii. Zaczęły napływać do firmy pierwsze duże zamówienia na urządzenia, do realizacji w 2014 roku. Jest to oznaka sukcesu komercyjnego nowego urządzenia i ambitnych planów produkcyjnych na koniec 2013 i początek 2014 roku.

Wielkimi krokami zbliża się debiut Medicalgorithmics S.A. na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Nowy prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego i niebawem ma nastąpić decyzja o dopuszczeniu firmy do obrotu na rynku regulowanym. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji, a przeniesienie na rynek główny traktuje jako naturalny efekt dynamicznego rozwoju i spełnienie obietnicy danej inwestorom. Jeszcze bardziej wzmacnia to wiarygodność Medicalgorithmics w obliczu ekspansji globalnej i rozmów prowadzonych z potencjalnymi partnerami w kolejnych krajach.

"Rynek kibicuje naszym działaniom - w październiku kurs akcji Medicalgorithmics przekroczył barierę 100 PLN. Analitycy (Trigon, IDM S.A.), w raportach opublikowanych w czerwcu i lipcu, prognozowali wzrosty i nie pomylili się. Nasze wyniki są podstawą do optymizmu - kolejny rekordowy kwartał za nami. To wszystko pokazuje, że Medicalgorithmics rośnie dynamicznie i buduje przy tym zaufanie inwestorów i firm partnerskich" - powiedział Piotr Żółkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Medicalgorithmics S.A.

To jednak niejedyne sukcesy Medicalgorithmics. Wkrótce technologia PocketECG zostanie wykorzystana w prestiżowym, amerykańskim projekcie naukowym, finansowanym przez National Institute of Health (Narodowy Instytut Zdrowia, link do projektu). Celem projektu jest określenie skuteczności nowej metody inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu, a konkretniej zbadanie efektów infuzji etanolu w cewnikowym ablacyjnym leczeniu migotania przedsionków. Decyzja o wyborze systemu PocketECG i Medicalgorithmics do projektu o tak istotnym znaczeniu dla rozwoju elektrofizjologii na świecie została podjęta na podstawie unikalnych parametrów systemu. PocketECG rozpoznaje bowiem morfologię każdego pojedynczego uderzenie serca, a jednocześnie pozwala na wielotygodniową diagnostykę pozabiegową w celu określenia występowania nawrotów arytmii.

"Firma Medicalgorithmics zrodziła się z pasji i ta sama pasja inspiruje nas wciąż do czynnego udziału w światowym życiu naukowym, oczywiście poza realizacją celów biznesowych firmy. Mamy znaczący wkład w rozwój światowej branży diagnostyki kardiologicznej, między innymi dzięki czynnej współpracy ze środowiskami naukowymi przy budowie bazy danych sygnałów fizjologicznych (Physionet), wykorzystywanej przez lekarzy z całego świata jako wzorzec do porównywania sygnałów, co ułatwia stawianie szybkich i wiarygodnych diagnoz. Udział w międzynarodowych projektach badawczych potwierdza, że to, nad czym pracujemy w Medicalgorithmics, ma znaczący wpływ na rozwój medycyny na świecie, co daje nam ogromną satysfakcję" - stwierdził Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Udostępnij artykuł: