Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo – III edycja studiów

Finanse i gospodarka

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej zaprasza na trzecią edycję studiów podyplomowych w zakresie medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa. Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2012 r. na warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej zaprasza na trzecią edycję studiów podyplomowych w zakresie medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa. Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2012 r. na warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Celem Studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych oraz nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstaw prawidłowego orzekania w zakresie niezdolności do pracy, ubezpieczenia społecznego i niepełnosprawności.

Zajęcia adresowane są zarówno do lekarzy, jak i do pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, zajmujących się problematyką oceny ryzyka i roszczeń w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach zdrowotnych. Wykłady prowadzą lekarze i specjaliści innych dziedzin, zatrudnieni w firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, oraz eksperci z zakresu ubezpieczeń społecznych, posiadający doświadczenie akademickie.
Program zajęć został opracowany i jest realizowany we współpracy i z uczestnictwem ekspertów z Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

ABSOLWENCI UZYSKUJĄ DYPLOM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Wprowadzenie do medycyny ubezpieczeniowej
  • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego
  • Orzecznictwo lekarskie w procesie opiniowania świadczeń
  • Zagadnienia medyczne w ubezpieczeniach OC
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Ubezpieczenia społeczne i niepełnosprawność

Więcej informacji na temat studiów znaleźć można na stronie internetowej organizatora

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: