Menedżer poszukiwany na Dolnym Śląsku

Finanse i gospodarka

Wyższe wynagrodzenie i więcej pracy w produkcji i finansach. Tak według firmy Michael Page, która właśnie otworzyła biuro we Wrocławiu, ma wyglądać w 2015 r. rynek pracy dla menedżerów na Dolnym Śląsku.

Wyższe wynagrodzenie i więcej pracy w produkcji i finansach. Tak według firmy Michael Page, która właśnie otworzyła biuro we Wrocławiu, ma wyglądać w 2015 r. rynek pracy dla menedżerów na Dolnym Śląsku.

Wrocław i całe województwo dolnośląskie charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem rozwoju biznesu. Region ten jest drugą co do wielkości strefą ekonomiczną w Polsce i czwartą w Europie. Bezrobocie we Wrocławiu jest dwukrotnie niższe niż średnia dla całej Polski i wynosi około 5 proc., a poziom rozwoju gospodarczego liczony jako PKB na jednego mieszkańca drugi, najwyższy w całym kraju. Silny ośrodek akademicki i badawczo-rozwojowy, dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna oraz atrakcyjne położenie dodatkowo wzmacniają znaczenie regionu jako atrakcyjnego rynku pracy.

"Na Dolnym Śląsku mamy szczególnie duże zagęszczenie firm produkcyjnych, w tym motoryzacyjnych oraz AGD. Koncerny globalne otwierają tu centra R&D. Powstaje wiele nowych miejsc pracy, a zapotrzebowanie na finansistów i menedżerów produkcji stale rośnie. I choć najczęściej wynagrodzenia są tu niższe niż w stolicy nawet o 20 proc., to nie w przypadku takich projektów" - mówi Jacek Łuć z Michael Page, międzynarodowej firmy doradztwa personalnego, która na początku br., właśnie we Wrocławiu otworzyła swoje trzecie biuro w Polsce. Dynamiczny rozwój firmy mierzony dwucyfrowym wzrostem zatrudnienia w 2014 r. oraz zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy spowodowały, że firma zdecydowała się ulokować swoje kolejne biuro w stolicy tego województwa. To także dobra informacja dla osób zaintersowanych rozwojem kariery w obszarze rekrutacji i doradztwa personalnego, gdyż Michael Page, pierwsza i dotychczas jedyna firma rekrutacyjna w Polsce z prestiżowym tytułem Najlepszego Pracodwacy przyznawanym przez AON Hewitt, będzie poszukiwał nowych konsultantów. 

Wrocławski oddział Michael Page prowadzi rekrutacje na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla przede wszystkim w województwie dolnośląskim, ale swoim zasięgiem obejmuje także: lubuskie, opolskie oraz część województwa wielkopolskiego. Z uwagi na duże zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy specjalizuje się w pozyskiwaniu menedżerów finansów i księgowości oraz produkcji, logistyki i łańcucha dostaw. "Zapotrzebowanie na menedżerów rośnie w tym regionie nie tylko z powodu rozwoju biznesu. Dolny Śląsk to zagłębie firm koreańskich, włoskich, amerykańskich, francuskich, a także niemieckich, które prowadzą tu działalność od wielu lat. Wraz z upływem czasu zarządy tych organizacji coraz bardziej cenią umiejętności polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla i coraz częściej powierzają im kluczowe stanowiska kierownicze" - uważa Jacek Łuć z Michael Page. 

Najwięcej projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez wrocławski oddział Michael Page dotyczy stanowisk: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów SSC/BPO, dyrektorów fabryk, kierowników logistyki, produkcji, jakości i łańcucha dostaw. Wszystkie z bardzo dobrymi płacami. "Wymagania pracodawców w stosunku do tych menedżerów są bardzo wysokie, a grupa osób, które je spełnia - ograniczona. W efekcie, w tym obszarze rekrutacji na Dolnym Śląsku, mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a co za tym idzie wyższymi płacami, po które mogą sięgać najlepsi kandydaci" - przekonuje Jacek Łuć z Michael Page.

Jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy i ile są za nie gotowi zapłacić? Eksperci ds. finansów i księgowości powinni posiadać doświadczenie w kontroli kosztów związanych z R&D, łańcuchem dostaw i logistyką, a także w corporate finance i procesach konsolidacji. Wymagana jest znajomość podstaw księgowości podatkowej oraz posiadanie certyfikatów, takich jak biegły rewident w przypadku Głównych Księgowych, ACCA czy CIMA dla Dyrektorów Finansowych i Kontrolerów Finansowych. Równie ważna co wiedza i doświadczenie jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, najczęściej niemieckiego, włoskiego, francuskiego. Wynagrodzenie osób spełniających te wymogi jest bardzo atrakcyjne. Dyrektor finansowy, który odgrywa kluczową rolę w organizacji pod względem strategicznym i operacyjnym oraz stanowi część zespołu zarządzającego może liczyć na 18 tys. - 28 tys. zł brutto miesięcznie, w zależności od tego czy pracuje w firmie zatrudniającej do 100, czy też powyżej 1000 osób. Z kolei główny księgowy odpowiedzialny za całokształt działalności firmy, a także operacyjną efektywność zespołu, może otrzymać ok. 11 - 13 tys. zł brutto.

Najbardziej pożądani menedżerowie sektora produkcji powinni łączyć wykształcenie biznesowe i techniczne, znać doskonale systemy ERP, takie jak SAP, IFS oraz posiadać doświadczenie w międzynarodowej korporacji lub złożonych strukturach kapitałowych. Oprócz doskonałej znajomości branży i obszaru specjalizacji, konieczne jest także dogłębne zrozumienie procesów biznesowych oraz płynna znajomość dwóch języków obcych, w tym angielskiego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie dyrektora zakładu produkcyjnego spełniającego powyższe wymagania wynosi ono najczęściej 30 tys. zł brutto miesięcznie. Dyrektor logistyki zarabia najczęściej 22 tys. zł, kierownik ds. ciągłego doskonalenia 14 tys., kierownik magazynu i dystrybucji 10 tys., a planista materiałów i produkcji 8 tys.

Źródło: Michael Page

Udostępnij artykuł: