Mennica Polska: zysk netto wzrósł rdr do 124,24 mln zł w 2017 roku

Gospodarka

Logo Mennicy Polskiej
By Paweł Zienowicz sp5uhe - Photo taken by sp5uhe, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2791133

Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#MennicaPolska ma aktualnie portfel zamówień na bieżący rok, który obejmuje produkcję 1,7 mld monet obiegowych #monety @Mennica_Polska

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 53,21 mln zł wobec 68,49 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny (ogółem) wyniósł 123,67 mln zł wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 926,91 mln zł w 2017 r. wobec 882,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,48 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.

„W dniu 4 grudnia 2017 roku Mennica Polska złożyła […] zlecenie sprzedaży na rzecz spółki Cyfrowy Polsat akcji spółki Netia S.A. w ilości 63 407 500 sztuk, stanowiących 18,2% kapitału zakładowego oraz […] głosów. Cena za akcję ustalona została na poziomie 5,77 zł, a wartość całej transakcji to 365 861 tys. zł. […] Opisana wyżej transakcja wywarła znaczący i pozytywny wpływ zarówno na strukturę bilansu, jak i rachunek wyników. W efekcie jej realizacji nastąpiła całkowita redukcja zobowiązań finansowych Mennicy, podwyższenie stanu środków pieniężnych, wzrost kapitałów własnych (w efekcie odwrócenia wykazywanego przed realizacją transakcji w kapitałach własnych odpisu aktualizującego wartość akcji pomiędzy ostatnią wyceną ewidencyjną równą 242 217 tys. zł a historycznym kosztem nabycia równym 341 032 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 349 422 tys. zł w ujęciu jednostkowym), a także wykazany na poziomie przychodów finansowych wzrost wyniku o 24 683 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 16 293 tys. zł w ujęciu jednostkowym” – podano w raporcie.

Mennica Polska będzie rekomendować wypłatę dywidendy

Mennica Polska będzie rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Zambrzyckiego.

„Pan Jakubas [główny akcjonariusz i przewodniczący RN spółki] chce, żeby Mennica Polska była spółką dywidendową. My – jako zarząd – taką rekomendacje wydamy i poddamy pod decyzję akcjonariuszy” – powiedział Zambrzycki podczas konferencji.

„Mamy zaplanowane inwestycje, ale spółka nie jest zadłużona i wypłata dywidendy nie zależy od sytuacji cash’owej” – dodał prezes Mennicy Polskiej.

Zamówienia na produkcję 1,7 mld monet obiegowych

Mennica Polska ma aktualnie portfel zamówień na bieżący rok, który obejmuje produkcję 1,7 mld monet obiegowych, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

„Obecnie mamy do produkcji 1,7 mld monet. Większa część kontraktów z Tajlandii wejdzie w tym roku. To nie oznacza, że to koniec. Można oczekiwać, że NBP zamówi monety okolicznościowe w związku z setną rocznicą niepodległości, a także pojawiają się kolejne przetargi” – powiedział Zambrzycki.

W sektorze deweloperskim oczekuje on, że rozpoznawanie w wynikach spółki sprzedaży mieszkań z projektu Mennica Residence I odbędzie się głównie w II kwartale 2018 roku. Jednocześnie zaznaczył, że sprzedaż drugiego etapu idzie bardzo dobrze z 280. nabytymi mieszkaniami z łącznej puli 334.

Z kolei w projekcie Dolina Wisły, Mennica Polska uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę na pierwszy etap i stara się o warunki zabudowy na kolejne etapy.

W przypadku wieżowca Mennica Legacy Tower oczekiwane jest zakończenie realizacji mniejszej wieży w czerwcu 2019 i jej komercjalizacji do połowy bieżącego roku. Tymczasem na grudzień 2019 zakładane jest sfinalizowanie wyższej wieży. Według słów Zambrzyckiego, trwają tu prace nad pozyskaniem jednego najemcy na całą wieżę.

„Z raportów wynika, że projekt idzie zgodnie z harmonogramem” – zaznaczył prezes Mennicy Polskiej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: