MF: budżety JST zamknęły się nadwyżką 13,59 mld zł za 11 miesięcy 2017 r.

Samorządy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 11 miesięcy 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 13,59 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 14,92 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań. Po trzech kwartałach ub.r. nadwyżka JST wynosiła 14,74 mld zł.

Fot. Pixabay.com

Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 11 miesięcy 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 13,59 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 14,92 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań. Po trzech kwartałach ub.r. nadwyżka JST wynosiła 14,74 mld zł.

Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za 11 miesięcy 2017r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 13 589 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 14 924 mln zł - czytamy w komunikacie.Za 11 miesięcy 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 210 697 mln zł (tj. 90% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 7,7%, podano także w komunikacie.

Ile wyniosły wydatki JST?

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 101 815 mln zł, tj. na poziomie 90,5% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 6,4%.Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 197 108 mln zł, co stanowiło 79,2% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 11,7% - napisano także w materiale.Według danych za 11 miesięcy 2017 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 26 719 mln zł, podał też resort.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: