MF: budżety JST zamknęły się nadwyżką po pierwszym kwartale 2018 r.

Gospodarka

Budynek Ministerstwa Finansów
By Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347

Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za I kwartał 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 902 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 24 688 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań.

Budżety #JST zamknęły się nadwyżką w wysokości 11,9 mld zł po pierwszym kwartale 2018 r. - podało @MF_GOV_PL

“Za I kwartał 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 65 315 mln zł (tj. 26% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5%” – czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 31 393 mln. zł, tj. na poziomie 26,4% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 7 6%.

Dochody bieżące wyższe od wydatków

“Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 53 400 mln zł, co stanowiło 19,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 7,3%” – czytamy dalej.

Według danych za I kwartał 2018 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 13 211 mln zł od wykonanych wydatków bieżących.

“Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 67 568 mln zł, co stanowiło 26,9% planowanych dochodów ogółem i było o 0,8% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego” – podał także resort.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: