MF: nadwyżka budżetu wyniosła po maju 9,59 mld zł

Gospodarka

Stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

W budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,59 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Nadwyżka budżetu wyniosła po maju 9,59 mld zł - podało @MF_GOV_PL

Po kwietniu w budżecie centralnym odnotowano 9,33 mld zł nadwyżki.

“Po maju br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Zgodnie z przewidywaniami oraz informacjami przekazanymi komunikatem w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2018 r., nadwyżka ta ma charakter przejściowy” – czytamy w komunikacie.

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-maj wyniosły 154,01 mld zł, tj. 43,3% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 143,03 mld zł, co stanowi 43,1% planu.

W jakich podatkach wzrost?

W okresie styczeń – maj 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2017 r. o ok. 7% – czytamy dalej.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

* dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

* dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,9% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),

* dochody z podatku PIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),

* dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),

* dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4% r/r.

 

Wysokość dochodów z podatków

Dochody z podatków pośrednich po 5 miesiącach br. wyniosły 99,25 mld zł (41,8% rocznego planu), z podatku PIT – 23,73 mld zł (42,7% planu), z podatku CIT – 17,33 mln zł (53,5% planu). Natomiast wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych sięgnęły 1,86 mld zł (40,6% rocznego planu), podano także w materiale.

“Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą” – napisał resort.

W okresie styczeń – maj 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 10,83 mld zł i było wyższe o 17,4% r/r. Stanowiło to 49,4% rocznego planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2018 r. wyniosło 144,42 mld zł, tj. 36,4% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 143,5 mld zł, tj. 37,3% planu.

“Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń – maj roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,3 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS” – wyjaśniono w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: