MF plasuje z sukcesem dużą emisję obligacji skarbowych

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - Wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych widoczny na całej długości krzywej. MF plasuje z sukcesem dużą emisję obligacji skarbowychRynek walutowy - EBC podnosi zmienność na eurodolarze. Złoty traci na wartości dodatkowo osłabiany gołębim protokołem z kwietniowego posiedzenia RPP.

Rynek stopy procentowej - Wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych widoczny na całej długości krzywej. MF plasuje z sukcesem dużą emisję obligacji skarbowychRynek walutowy - EBC podnosi zmienność na eurodolarze. Złoty traci na wartości dodatkowo osłabiany gołębim protokołem z kwietniowego posiedzenia RPP.

Rynek walutowy i stopy procentowej
W czwartek najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych było decyzyjne posiedzenie EBC. Zgodnie z oczekiwaniami bank utrzymał koszt pieniądza na dotychczasowym poziomie. Zmianom nie uległy też pozostałe parametry polityki pieniężnej w tym program ilościowego luzowania monetarnego. Po tym jak kluczowe decyzje zostały podjęte w marcu, wątpliwe było, aby EBC zdecydował się  jeszcze coś "dołożyć". Niemniej, w reakcji na publikację kwietniowego posiedzenia EBC euro początkowo umocniło się względem dolara, złoty zaś nasilił spadek, to tak jakby część inwestorów liczyła na jakieś dodatkowe wsparcie ze strony banku. Złotego osłabiać mogło dodatkowo opublikowane w tym samym czasie sprawozdanie z kwietniowego posiedzenia RPP wskazujące, że większość członków Rady nie wyklucza możliwości obniżenia stóp procentowych NBP, gdyby osłabił się wzrost gospodarczy kraju, a deflacja jeszcze pogłębiła się.

W tym tygodniu pozytywny klimat wokół rynków wschodzących i drożejąca ropa naftowa pociągnęły złotego w górę, ale fakt że eurozłoty nie był w stanie długo utrzymać się poniżej 4,28 utwierdza w przekonaniu, że wzrostowa korekta będzie kontynuowana. Problem kredytów w CHF nie zniknął, nie zmniejszyło się też ryzyko związane z możliwym obniżeniem ratingu Polski przez agencję Moody’s.

Tymczasem, podczas konferencji prasowej prezes M. Draghi powtórzył m.in., że stopy procentowe w strefie euro pozostaną na obecnym bądź niższym poziomie przez dłuższy czas (wychodzący poza okres obowiązywania programu zakupów aktywów), a w czerwcu bank rozpocznie zakup obligacji korporacyjnych. Zarówno w komunikacie, jak i podczas konferencji prasowej wyraźnie podkreślone zostało, że EBC będzie ściśle monitorował sytuację w kontekście perspektyw powrotu inflacji do celu i jeżeli te perspektywy pogorszą się, podejmie stosowne działania.

Na rynku głównej pary walutowej w oczekiwaniu na wynik posiedzenia EBC euro konsolidowało się w okolicach 1,13 USD - czyli blisko poziomu, do którego para dotarła jeszcze dzień wcześniej. Pod wpływem słów prezesa M. Draghi’ego główna para walutowa na krótki czas wybiła się w okolice poziomu 1,14 USD. Jednakże zapewnienia o determinacji działania zawróciły eurodolara i dzisiaj od rana para notowana jest w okolicach poziomów sprzed czwartkowej decyzji EBC. EURUSD nie zdołał więc wyznaczyć nowego maksimum (ostatnie odnotowane to 1,1464).

Wyraźnie widać, że eurodolarowi coraz trudniej znaleźć się na wyższych poziomach cenowych. Patrząc technicznie korekta na EURUSD po teście wsparcia na 1,125 (co miało miejsce w połowie maja) nie była silna i na wykresach wyraźnie widać chęć do ponownego ataku na niższe poziomy. Jeśli jednak aprecjacja eurodolara miałyby wyhamować na dłużej, to powinna zostać potwierdzona nowym minimum poniżej dołka z 14 kwietnia na poziomie 1,1233. Najbliższe wsparcie wyznacza poziom 1,1260 zaś zejście poniżej poziomu 1,1230-1,1220 otworzy drogę do spadków w okolice 1,1150-1,1140.

Na rynku stopy procentowej czwartek przyniósł wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych widoczny na całej długości krzywej. Do sprzedaży papierów motywowała inwestorów przecena na rynkach bazowych.

Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji oferowało inwestorom obligacje PS0721, WZ0120 i WZ0126 za 5-8 mld PLN. Ostatecznie sprzedaż wyniosła 8,25 mld PLN (oczekiwaliśmy: 8 mld PLN), a popyt 12,4 mld PLN (nasza prognoza: 11 mld PLN). W strukturze emisji dominowały papiery 5-letnie (6,43 mld PLN). Rentowność PS0721 wyniosła 2,32%, a ceny WZ0120 99,29 PLN i WZ0126 94,25 PLN (nasza prognoza: 2,31%, 99,20 PLN i 94,30 PLN). Wynik aukcji był bardzo dobry i nawet nieznacznie lepszy od naszych oczekiwań. Potwierdza wysokie zainteresowanie polskimi obligacjami ze strony inwestorów, w tym zagranicznych. Dzięki dużemu popytowi MF sprzedało nieco więcej preferowanych przez siebie papierów o stałym kuponie. Większa koncentracja na stałoprocentowych papierach miała zapewne też wpływ na wyceny obligacji. W efekcie rentowności PS0721 okazały się nieznacznie wyższe od naszych prognoz, z kolei ceny WZ0120 wyższe. W dalszym ciągu nie widać natomiast chętnych na mocno przecenione WZ0126. Po ogłoszeniu wyników aukcji MF zdecydowało się na zorganizowanie aukcji dodatkowej, na której sprzedane zostały papiery za 0,29 mld PLN.

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
 PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: