MF proponuje kolejne zmiany w VAT

Gospodarka

Stos monet
Fot. Pixabay.com

Ministerstwo Finansów proponuje dalsze uszczelnienie w systemie VAT - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Zmiany rząd ma przyjąć w II kwartale tego roku.

Jakie zmiany nas jeszcze czekają w #VAT? #MF ma już propozycje

Jako powód zmian podano między innymi konieczność dodatkowego uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań uszczelniających system podatku VAT.

Zmiany jakie proponuje MF to:

– zmiany w tzw. pakiecie paliwowym – m.in. zmiana definicji paliwa (którego nabycie z innego kraju UE podlega szczególnej procedurze związanej z wpłatą podatku VAT w terminie 5 dni) poprzez odwołanie do definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne i uniezależnienie kwalifikacji od przeznaczenia tego paliwa;

– wprowadzenie przepisów doprecyzowujących w zakresie braku zwrotu podatnikowi podatku, gdy doszłoby do nieuzasadnionego jego wzbogacenia;

– wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;

– zmiana warunków stosowania kaucji gwarancyjnej;

– zmiana w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mająca na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika;

– zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, złożonej w formie depozytu pieniężnego lub pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

MF zaproponowało także przepisy usuwające niektóre zbyteczne obowiązki uciążliwe dla podatników, w tym:

– zmniejszenie zakresu danych umieszczanych na dokumentach wystawianych przy nabywaniu produktów od rolników ryczałtowych (fakturach VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania, podpisywania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej;
– ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT od importu towarów w określonych przypadkach;
– dostosowanie przepisów VAT dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących podatków dochodowych (zmiana definicji w VAT powiązań kapitałowych);
– obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, co pozwoli podatnikowi na zmniejszenie sankcji w przypadku samodzielnego skorygowanie nieprawidłowości.

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnij artykuł: