MF: rewizja relacji deficyt/PKB wynikiem dokapitalizowania poza sektorem sektora rządowym i samorządowym

Gospodarka

Podwyższenie relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do 1,7% PKB za ub.r. wobec szacowanych wcześniej 1,5% PKB jest związana z dokapitalizowaniem przez budżet państwa podmiotów spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, podało Ministerstwo Finansów.

Fot. Pixabay.com

Podwyższenie relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do 1,7% PKB za ub.r. wobec szacowanych wcześniej 1,5% PKB jest związana z dokapitalizowaniem przez budżet państwa podmiotów spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, podało Ministerstwo Finansów.

@MF_GOV_PL ‏ o danych @GUS_STAT: rewizja relacji deficyt/PKB wynikiem dokapitalizowania poza sektorem sektora rządowym i samorządowym

"W stosunku do informacji opublikowanej przez GUS 3 kwietnia br. relacja deficytu do PKB uległa zmianie o 0,2 pkt. proc. PKB. Zmiana ta jest związana z dokapitalizowaniem przez budżet państwa podmiotów spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, która na tym etapie szacunku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych została uznana za wydatek sektora" - czytamy w komunikacie resortu.Zrewidowany szacunek deficytu za 2017 r. będzie miał miejsce w tzw. jesiennej notyfikacji fiskalnej, tj. danych przesyłanych przez GUS do Komisji Europejskiej (Eurostatu) pod koniec września, które zostaną opublikowane, po weryfikacji przez Eurostat, w październiku br.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, 23 kwietnia 2018 r. przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,7% PKB (wobec 2,3% PKB w 2016 r.). Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się zaś na poziomie 50,6% PKB.GUS: spadł deficyt sektora rządowego i samorządowego>>"W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,7 pkt proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł. Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego" - czytamy dalej w komunikacie.Ścieżka deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na lata 2018-21 będzie przedstawiona w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2018", który do końca kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej i opublikowany, zapowiedziało także Ministerstwo Finansów.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: