MF: wykup obligacji dolarowych przyniesie 39 mln zł oszczędności

Gospodarka

Przedterminowy wykup obligacji dolarowych zmniejszy wydatki odsetkowe w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Fot. Pixabay.com

Przedterminowy wykup obligacji dolarowych zmniejszy wydatki odsetkowe w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

@MF_GOV_PL ‏ odkupiło #obligacje za 461,5 mln #USD na przetargu

Ministerstwo Finansów odkupiło na przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości 461,507 mln USD. Inwestorzy zgłosili do odkupu obligacje o wartości 464,295 mln USD.- Na przeprowadzonym dzisiaj przetargu odkupu obligacji nominowanych w USD o terminie zapadalności 15.07.2019 r. i oprocentowaniu 6,375% odkupiliśmy papiery o wartości nominalnej 461,5 mln USD, co stanowi 16% aktualnej wartości zadłużenia w tej obligacji. Operacja sfinansowana została ze środków walutowych MF, pozyskanych w tym roku na rynku euro, gdzie ostatnia transakcja przeprowadzona w listopadzie br. miała ujemną rentowność - napisał Nowak w komentarzu do wyników przetargu odkupu.

- Przedterminowy wykup obligacji dolarowych pozwala nam na zmniejszenie wydatków odsetkowych w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł (uwzględniając koszt refinansowania oraz koszty odkupu, w tym premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki) - dodał wiceminister Nowak.Ministerstwo zapowiadało wcześniej, że planuje odkupić na przetargu obligacje tej serii o wartości do 700 mln USD.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: