MF wyznacza nowe limity samorządom

Samorząd

W 2012 roku deficyt samorządów nie będzie mógł przekroczyć 10 mld zł, a w roku następnym 9 mld zł. Takie standardy przyjęło Ministerstwo Finansów, dokładając do tego zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej.

Głównym czynnikiem powodującym zmiejszenie deficytu jst będzie przywrócenie wskaźnika zadłużenia na poziomie 60 proc. uzyskanych dochodów. Ten limit miałby obowiązywać wszystkie samorządy na koniec roku, ale także na koniec każdego kwartału. Ma być on zastosowany po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2013 rok.

W skład limitu (60 proc.) mają wchodzić: dług z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych. Część podlegająca zwrotowi ze środków unijnych nie wliczana będzie do limitu.

Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej będzie polegać na tym, że nawet jeśli uchwały rad gminnych będą dopuszczały przekroczenie limitu, to burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta będą odpowiadać za przekroczenia przed komisją orzekającą o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych. Samorządy będą zobowiązane na bieżąco przekazywać informacje o stanie swoich finansów.

Zmiany w ustawie musi uchwalić parlament. Jeśli tak się stanie ustawa wejdzie w życie w bardzo szybkim tempie – dwa tygodnie po opublikowaniu projektu w Dzienniku Ustaw.

źródło: www.infor.pl

Udostępnij artykuł: