MF: zadłużenie Skarbu Państwa spadło do 927,9 mld zł w grudniu 2017 r.

Gospodarka

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 r. spadło o 0,8% m/m do około 927,9 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2017 r. spadło o 0,8% m/m do około 927,9 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do 927,9 mld zł w grudniu 2017 r. - podało MF

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec grudnia 2017 r. wyniosło ok. 927,9 mld zł, co oznaczało spadek o 7,1 mld zł (-0,8%) m/m i o 0,8 mld zł (-0,1%) wobec końca 2016 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - dług krajowy: ok. 643,9 mld zł, - dług w walutach obcych: ok. 284 mld zł (tj. 30,6% całego długu SP) - czytamy w komunikacie MF.Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2017 r. wyniosło 935 006,5 mln zł, co oznaczało: - wzrost o 2 998,1 mln zł (0,3%) w listopadzie 2017 r. - wzrost o 6 340,3 mln zł (0,7%) wobec końca 2016 r.Wzrost zadłużenia w listopadzie 2017 r. był głównie wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+10,0 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,1 mld zł); - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-6,6 mld zł); - umocnienia złotego (-4,1 mld zł) – o 1,0% wobec EUR, 2,7% wobec USD, 1,6% wobec CHF, 1,9% wobec JPY i o 2,5% wobec CNY.

Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową: - finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (+4,1 mld zł); - wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+14,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; - przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+5,0 mld zł); - umocnienia złotego (-23,2 mld zł) – o 4,9% wobec EUR, 15,0% wobec USD, 12,5% wobec CHF, 11,5% wobec JPY oraz o 10,7% wobec CNY.W listopadzie 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,5%, co oznaczało spadek o 0,9 pkt proc. m/m i o 2,8 pkt proc. względem końca 2016 r. Do spadku udziału w listopadzie przyczyniło się głównie umocnienie złotego oraz zmniejszenie zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW, przy jednoczesnym wzroście portfela tych instrumentów u inwestorów krajowych - czytamy także w komunikacie MF.

MF: Wartość długu SP zapadającego to 94,9 mld zł

Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2018 r. wynosiła 94,9 mld zł według stanu na koniec listopada 2017 r.Zadłużenie krajowe w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2017 r. miało wartość 0,33 mld zł na koniec listopada ub.r. (wobec 0,59 mld zł miesiąc wcześniej). W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w br. miało wartość 47 mln euro (wobec 604 mln euro miesiąc wcześniej).Natomiast krajowe zadłużenie w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2018 r. miało wartość 74,57 mld zł na koniec listopada ub.r. W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w br. miało wartość 4,84 mld euro.W listopadzie 2017 r. wskaźnik ATR (ang. average time to refixing) zadłużenia SP wyniósł 3,89 roku (spadek o 0,03 roku m/m i o 0,13 roku wobec końca 2016 r.). Spadek ATR w listopadzie był wypadkową skrócenia się ATR długu krajowego (o 0,04 roku, do 3,38 roku) oraz wydłużenia się ATR długu zagranicznego (o 0,02 roku, do 4,97 roku). Poziom ATR obydwu kategorii długu wynikał z kształtowania się ATM oraz udziału instrumentów zmiennoprocentowych " - czytamy w komunikacie.Zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, ATR zadłużenia krajowego SP w listopadzie 2017 r. pozostawało w przedziale 2,8- 3,8 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: