MF zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na przetargach w trzecim kwartale 2018 r.

Gospodarka

Ministerstwo Finansów zorganizuje w III kw. br. 2-3 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-18 mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także. Ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa, poinformował także resort.

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Ministerstwo Finansów zorganizuje w III kw. br. 2-3 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-18 mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także. Ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa, poinformował także resort.

@MF_GOV_PL zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na przetargach w trzecim kwartale 2018 r.

"Po drugim kwartale sfinansowane zostało 60% tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało 5 mld zł potrzeb pożyczkowych 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 51 mld zł. W związku z okresem wakacyjnym i dobrą sytuacją płynnościową podaż obligacji na przetargach sprzedaży w III kwartale będzie ograniczona i zawrze się w przedziale 8-18 mld zł. W zależności od potrzeb, zorganizowane będą dwa lub trzy przetargi sprzedaży i odpowiednio trzy lub dwa przetargi zamiany. Przedział podaży na przetargu sprzedaży planowanym na 27 lipca uwzględnia przypadający na lipiec wykup obligacji i wypłatę odsetek w łącznej kwocie ok. 17 mld zł" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.Przeprowadzenie przetargów zamiany uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2018 i 2019.

W zakresie finansowania zagranicznego możliwe są w III kw. emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych oraz emisje obligacji w formule private placement; wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych przewidywane są w wysokości do 0,1 mld euro, wskazał także resort."W maju emitowane na rynku krajowym obligacje kupowały przede wszystkim banki krajowe, których zaangażowanie wzrosło o 7,4 mld zł. W przypadku krajowych inwestorów pozabankowych miał miejsce wzrost o 1 mld zł (głównie ze strony funduszy inwestycyjnych i osób fizycznych), a inwestorów zagranicznych - spadek o 1 mld zł" - podsumował Nowak.

MF zaoferuje obligacje za 4-8 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w lipcu

Ministerstwo Finansów zaoferuje na jednym przetargu w lipcu br. obligacje skarbowe o łącznej wartości 4-8 mld zł, podał resort. Przetarg zamiany obligacji zaplanowano na 12 lipca, natomiast przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane, podano także.Na przetargu 27 lipca zostaną zaoferowane papiery serii OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ, podano w komunikacie.Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii PS0718, OK1018 i WZ0119 , oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528, podano także.MF poinformowało dzisiaj, że po drugim kwartale sfinansowane zostało 60% tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

Źródło: ISBnews

Udostpnij artyku: