MFW: luka w VAT w Polsce spadła do 21 proc. w 2016 r.

Gospodarka

Luka pomiędzy potencjalnymi wpływami z podatku od towarów i usług (VAT), wynikającymi z aktualnych przepisów, a faktyczną ściągalnością VAT (tzw. compliance gap) wynosiła w Polsce średnio 20% w latach 2010-2016, przy czym najwyższy poziom - 27% - osiągnęła w 2013 r., wyliczył Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W 2016 r. luka w VAT w tym ujęciu wyniosła 21%.

Napis VAT na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Luka pomiędzy potencjalnymi wpływami z podatku od towarów i usług (VAT), wynikającymi z aktualnych przepisów, a faktyczną ściągalnością VAT (tzw. compliance gap) wynosiła w Polsce średnio 20% w latach 2010-2016, przy czym najwyższy poziom - 27% - osiągnęła w 2013 r., wyliczył Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W 2016 r. luka w VAT w tym ujęciu wyniosła 21%.

Luka pomiędzy potencjalnymi wpływami z #VAT, wynikającymi z aktualnych przepisów, a faktyczną ściągalnością VAT wynosiła w Polsce średnio 20% w latach 2010-2016 #compliancegap #MFW

"Compliance gap" wynosiło ok. 20% potencjalnego VAT-u w okresie 2010-2016. "Compliance gap" wzrosło z 21% potencjalnego VAT-u do najwyższego poziomu 27% w 2013 r., a następne spadło do 21% w 2016 r. W sumie, odpowiadało to 2% PKB, wzrosło do 2,6% i spadło ponownie do 1,8%" - czytamy w raporcie Funduszu."Compliance gap" miało miejsce w szczególności w sektorach handlu i transportu, a także w sektorze usług profesjonalnych, podano także.MFW zwrócił też uwagę, że choć w latach 2008-2017 wpływy z VAT rosły w ujęciu nominalnych, spadały w relacji do PKB - z 7,9% w 2008 r. do 7% w 2015 r., by odbić do 7,8% w 2017 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: