MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok i obniżył na przyszły

Gospodarka

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,1 proc. z 4,6 proc. prognozowanych w lipcu, a na 2022 r. obniżył do 5,1 proc. z 5,2 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

Siedziba MFW
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,1 proc. z 4,6 proc. prognozowanych w lipcu, a na 2022 r. obniżył do 5,1 proc. z 5,2 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

Fundusz spodziewa się średniorocznej inflacji CPI w Polsce w bieżącym roku na poziomie 4,4 proc. (5,0 proc. na koniec roku), a w 2022 r. średnio 3,3 proc. (2,6 proc. na koniec roku).

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski ma wynieść, według szacunków MFW, 2,3 proc. PKB w 2021 r. i 1,6 proc. PKB w 2022 r.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz. 

MFW obniżył prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. do 5,9 proc.

MFW pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w październikowej edycji World Economic Outlook. Według MFW, kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym.

„Oddziaływanie skutków pandemii na najważniejsze ogniwa globalnych łańcuchów dostaw wywołało dłuższe niż oczekiwano zakłócenia po stronie podaży, dodatkowo napędzając inflację w wielu krajach. Ogólnie rzecz biorąc, wzrosło ryzyko dla perspektyw gospodarczych” – napisano w raporcie MFW.

Czytaj także: Bank Światowy podniósł prognozę PKB Polski w 2021 roku >>>

„Skromna rewizja w dół prognoz na 2021 r. maskuje jednak duże spadki w niektórych krajach. Perspektywy dla grupy krajów rozwijających się o niskich dochodach znacznie się pogorszyły z powodu pogarszającej się dynamiki pandemii. Obniżenie prognoz odzwierciedla również trudniejsze perspektywy krótkoterminowe dla grupy rozwiniętych gospodarek, częściowo ze względu na zakłócenia w dostawach. Częściowo równoważąc te zmiany, prognozy dla niektórych eksporterów surowców zostały zrewidowane w górę w związku z rosnącymi cenami surowców. Zakłócenia związane z pandemią w sektorach usługowych spowodowały, że ożywienie na rynku pracy znacznie opóźniło ożywienie produkcji w większości krajów” – dodano.

Gospodarki rozwijające się mogą mieć trudności w powrocie do poziomu rozwoju sprzed pandemii

MFW podał, że w dłuższej perspektywie gospodarki rozwijające się mogą mieć trudności w powrocie do poziomu rozwoju sprzed pandemii.

Przewiduje się, że po 2022 r. globalny wzrost obniży się do około 3,3 proc. w perspektywie średnioterminowej.

"Przewiduje się, że wyniki gospodarek rozwiniętych przekroczą prognozy średnioterminowe sprzed pandemii, co w dużej mierze odzwierciedlone jest przez oczekiwane dalsze wsparcie finansowe w USA. Z drugiej strony przewiduje się trwałe straty produkcji na rynkach wschodzących i rozwijającej się grupie gospodarek z powodu wolniejszego wprowadzania szczepionek i ogólnie mniejszego wsparcia politycznego w porównaniu z gospodarkami zaawansowanymi” - napisano w projekcji.

W ocenie MFW, w bilansie ryzyk dla perspektyw wzrostu PKB na świecie nadal przeważają czynniki o charakterze negatywnym.

Głównym powodem do niepokoju jest to, że mogą pojawić się bardziej agresywne warianty SARS-CoV-2 przed osiągnięciem powszechnego wyszczepienia populacji na świecie.

- napisano w raporcie.

„Prognoza bazowa jest obarczona dużą niepewnością co do przebiegu pandemii, perspektyw inflacji i związanych z tym zmian globalnych warunków finansowych. Bilans czynników ryzyka sugeruje, że wyniki gospodarcze – zarówno w bliskim, jak i średnim okresie – są bardziej skłonne do wykazania danych gorszych od oczekiwań niż do odnotowania pozytywnych niespodzianek” - dodano.

Czynniki ryzyka dla inflacji

W raporcie wskazano, że w bilansie ryzyk dla perspektyw inflacyjnych przeważają czynniki o charakterze wzrostowym.

„Czynniki ryzyka dla inflacji mogą się zmaterializować, jeśli wywołane pandemią niedopasowanie popytu do podaży będzie trwało dłużej niż oczekiwano (w tym jeśli szkody w potencjale podaży okażą się większe niż oczekiwano), prowadząc do bardziej trwałej presji cenowej i wzrostu oczekiwań inflacyjnych, które mogą powodować szybszą niż oczekiwano normalizację polityki monetarnej w gospodarkach rozwiniętych” - oceniają analitycy MFW.

Czytaj także: mBank obniża prognozę wzrostu PKB na ten i następny rok >>>

„Wskaźniki inflacji zasadniczej gwałtownie wzrosły w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych gospodarkach wschodzących i rozwijających się. W większości przypadków rosnąca inflacja odzwierciedla związane z pandemią niedopasowanie popytu i podaży oraz wyższe ceny surowców w porównaniu z ich niską bazą sprzed roku" - dodano w projekcji.

-WEO X '21 Różnica wobec VII'21
-202120222021
Świat5,94,9-0,1
Gospodarki rozwinięte5,24,5-0,4
USA65,2-1
Strefa euro54,30,4
Japonia2,43,2-0,4
Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące6,45,10,1
Chiny85,7-0,1
Wschodząca i rozwijająca się Europa63,61,1
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: