MFW podwyższył prognozy dynamiki PKB Polski do -3,6 proc. w 2020 roku

Gospodarka

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył w prognozy dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -3,6 proc. z -4,6 proc. (prognozy z czerwca br.), a w 2021 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. - wynika z jesiennej edycji World Economic Outlook (WEO).

Siedziba MFW
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył w prognozy dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -3,6 proc. z -4,6 proc. (prognozy z czerwca br.), a w 2021 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. - wynika z jesiennej edycji World Economic Outlook (WEO).

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (#MFW) zrewidował prognozę #PKB Polski na -3,6% z prognozowanego w czerwcu spadku o 4,6% w 2020 r. @IMFNews

MFW prognozuje w 2020 średnioroczną inflację w Polsce na poziomie 3,3 proc. (2,2 proc. na koniec roku), a w 2021 r. średni CPI rzędu 2,3 proc. (2,0 proc. na koniec roku).

Fundusz spodziewa się nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Polski w 2020 r. na poziomie 3,0 proc. PKB, a w 2021 r. nadwyżki 1,8 proc. PKB.

Raport nie zawiera uzasadnienia prognoz dla Polski.

Czytaj także: Główny ekonomista ministerstwa finansów: II fala epidemii COVID-19 może utrudnić powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego >>>

Lepsze prognozy na ten rok, gorsze na przyszły

Ekonomiści MFW podwyższyli prognozy dynamiki PKB dla świata i głównych gospodarek na bieżący rok i obniżyli na 2021 r.

Recesja w 2020 r. będzie nieco mniej dotkliwa niż wcześniej sądzono, co niesie za sobą rewizję w dół prognoz dotyczących wzrostu PKB w 2021 r. - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w październikowej edycji World Economic Outlook.

"Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie -4,4 proc. w 2020 r., co jest mniejszym spadkiem niż prognozowano w czerwcu. Rewizja odzwierciedla lepsze niż oczekiwane wyniki PKB w drugim kwartale, głównie w gospodarkach rozwiniętych, gdzie aktywność zaczęła się poprawiać wcześniej niż oczekiwano po ograniczeniu restrykcji w maju i czerwcu, a także na skutek możliwego silniejszego ożywienia w trzecim kwartale" – napisano w raporcie MFW.

"Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie +5,2 proc. w 2021 r., nieco mniej niż przewidywano w czerwcu 2020 r., co odzwierciedla bardziej umiarkowane spowolnienie prognozowane na 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi utrzymania trwałego dystansu społecznego" – dodano.

Powrót do tempa wzrostu sprzed pandemii będzie trudny

MFW podał, że powrót do tempa wzrostu sprzed pandemii będzie trudny.

"Oczekuje się, że po odbiciu w 2021 roku globalny wzrost będzie stopniowo spowalniać do około 3,5 proc. w średnim okresie. Oznacza to jedynie ograniczony postęp w nadążaniu za ścieżką aktywności gospodarczej na lata 2020–2025, przewidywaną przed pandemią, zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących oraz rozwijających się" - napisano w projekcji.

"W porównaniu z naszą czerwcową prognozą, perspektywy pogorszyły się znacznie na niektórych rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się, w których szybko rośnie liczba infekcji. W konsekwencji przewiduje się, że gospodarki wschodzące i gospodarki rozwijające się, z wyłączeniem Chin, poniosą większe straty w produkcji w latach 2020–2021 w porównaniu z przewidywaną ścieżką przed pandemią niż gospodarki rozwinięte" - dodano.

Czytaj także: Koronawirus: jak II fala pandemii COVID-19 i nowe obostrzenia wpłyną na PKB Polski?

W ocenie MFW niepewność związana ze scenariuszem bazowym jest niezwykle duża.

"Prognoza opiera się na czynnikach zdrowia publicznego i aktywności ekonomicznej, które są z natury trudne do przewidzenia. Niepewność dotyczy ścieżki rozwoju pandemii, reakcji władz i powiązanych zakłóceń aktywności w krajowych gospodarkach, w szczególności w sektorach intensywnie kontaktowych. Innym źródłem niepewności jest zasięg globalnych skutków ubocznych wynikających z obniżonego popytu, słabszych dochodów z turystyki i niższych przekazów pieniężnych. Trzeci zestaw czynników obejmuje nastroje na rynkach finansowych i ich konsekwencje dla globalnych przepływów kapitału" - napisano w raporcie.

"Ryzyko gorszych od oczekiwań wyników w zakresie wzrostu PKB pozostaje wysokie. Jeśli wirus odrodzi się, postęp w leczeniu i produkcji szczepionek będzie wolniejszy niż przewidywano lub dostęp krajów do nich pozostanie nierówny, to aktywność gospodarcza może być niższa niż oczekiwano, z odnowionym dystansem społecznym i ściślejszymi blokadami. Biorąc pod uwagę dotkliwość recesji i możliwe wycofanie pomocy nadzwyczajnej w niektórych krajach, fala bankructw może wiązać się z utratą miejsc pracy i dochodów" - dodano.

 WEO X '20 Różnica wobec prognoz VI '20 
 2020202120202021
Świat-4,45,20,8-0,2
Gospodarki rozwinięte-5,83,92,3-0,9
USA-4,33,13,7-1,4
Strefa euro-8,35,21,9-0,8
Japonia-5,32,30,5-0,1
Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące-3,36-0,20,2
Chiny1,98,20,90
Indie-10,38,8-5,82,8
Wschodząca i rozwijająca się Europa-4,63,91,2-0,3
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: