Mgliste obraz polityki monetarnej RPP

Komentarze ekspertów

Kierunek, który obrały w tamtym tygodniu rynki walutowe, opierał się na wydarzeniach zarówno makroekonomicznych jak i geopolitycznych. Po pierwsze Rosja została usunięta z grupy G8, a obawy dotyczące rozstrzygnięć geopolitycznych, które ostatnio zdominowały rynki zaczęły stopniowo zanikać.

Istnieją oczywiście pewne niewiadome, ale w większości uwaga inwestorów powróci do stałych danych ekonomicznych oraz przyszłego spotkania EBC w sprawie polityki monetarnej. Dane gospodarcze opublikowane w strefie euro były niejednoznaczne, a komentarze płynące z ust decydentów tylko pomogły zamazać przyszły obraz kształtowania się polityki EBC. Podczas gdy euro spadło do trzymiesięcznych minimów wobec dolara, funt wspiął się do jednotygodniowych maksimów, co w rezultacie przyczyniło się do trzy tygodniowych maksimów również względem euro. W Szwajcarii złagodzenie napięć geopolitycznych wpłynęło na niższy kurs franka. Amerykańskie dane ekonomiczne również były mocno zróżnicowane. Na szczęście zachętą dla inwestorów był indeks zaufania konsumentów, który zanotował sześcioletnie maksima. W Azji uwaga nadal podążała za ostatnimi publikacjami chińskich korporacji. Nie pomogły jej również słabe dane ekonomiczne oraz spekulacje odnośnie osłabienia się gospodarki regionu.

Polski złoty wprowadził importerów w dobry humor gdy ruszył w kierunku jednomiesięcznych maksimów wobec euro, przy zachowaniu nowych zakresów także  w stosunku do dolara. Ostatnie złagodzenie napięć geopolitycznych, jak również dane gospodarcze miały bezpośredni wpływ na waluty. Stopa bezrobocia wypadła dużo lepiej niż rynkowe oczekiwania, bo na poziomie 13,9%, podczas gdy sprzedaż detaliczna również zaskoczyła, wskazując na solidny popyt konsumentów. Poziom sprzedaży pobił prognozy i wzrósł aż do 7%, zostawiając w tyle ostatni miesiąc który wypadł na poziomie 4,8%.

Komentarze ze strony członków RPP były na tyle nieczytelne, że nieco zamgliły  obraz przyszłej polityki monetarnej. Dane, na które czekamy w tym tygodniu mogą nadal wspierać bankierów o bardziej jastrzębim nastawieniu. To wskazuje na mocne wsparcie dla złotego. Badanie koniunktury w przemyśle ukaże się na początku tygodnia. Dane z ostatnich miesięcy potwierdzają szeroki rozwój tego sektora. W zeszłym miesiącu tempo ekspansji w przemyśle wzrosło do 3-letnich maksimów.

Agnieszka Durlej
Client Group Manager
Western Union Business Solutions Polska

Udostępnij artykuł: