Michael Hordley nowym członkiem rady nadzorczej HSBC Bank Polska

Kadry

Michael Horldey został powołany na Członka Rady Nadzorczej HSBC Bank Polska S.A. Wraz z pozostałymi członkami Rady będzie nadzorował postępy we wdrażaniu strategii banku i realizacji jego ambicji bycia wiodącym bankiem międzynarodowym w Polsce. W skład tego organu wchodzą obecnie: Chris Davies, Stephen Price, Kevin Sawle, Michael Hordley i Jakub Karnowski.

“Michael Hordley wnosi do Rady Nadzorczej doświadczenie zdobyte w Czechach, które są jednym z głównych partnerów eksportowych i importowych Polski. Posiada również wiedzę dotyczącą  rynku chińskiego, który staje się coraz ważniejszym korytarzem handlowym dla polskich firm. Czerpiąc z posiadanych kompetencji, będzie wspierał HSBC Bank Polska S.A. w realizacji planów rozwoju, we współpracy z innymi członkami Rady Nadzorczej, reprezentującymi rynek niemiecki, brytyjski oraz polski”, powiedział Chris Davies, przewodniczący Rady Nadzorczej HSBC Bank Polska S.A.

Doświadczenie zawodowe Michaela Hordleya, zdobywane w Chinach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Hongkongu, obejmuje bankowość korporacyjną i instytucjonalną oraz zarządzanie ryzykiem. Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego (CEO) oddziału HSBC Bank plc w Czechach. Zanim objął to stanowisko, pracował m.in. w HSBC w Pekinie, gdzie kierował pracami zespołu odpowiedzialnego za relacje z największymi międzynarodowymi klientami banku.

HSBC Bank Polska S.A. jest częścią Grupy HSBC, jednej z największych na świecie instytucji finansowych. Zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu nadzorowi finansowemu, z dostępem do wiedzy i sieci placówek spółki-matki zlokalizowanych w różnych częściach świata, HSBC Bank Polska S.A. koncentruje się na wspieraniu średniej wielkości i dużych polskich przedsiębiorstw w ekspansji międzynarodowej oraz wspieraniu inwestorów zagranicznych w prowadzeniu działalności w Polsce.

Magdalena Ujda-Tarczyńska
Menedżer ds. Komunikacji
HSBC Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: