Michał Bellwon – Dyrektor Depatamentu Skarbu Meritum Bank, Mentor w konkursie „BANRISK – Liga Akademicka”

Tylko u nas

Wypowiedź dla alebank.pl: Michał Bellwon - Dyrektor Depatamentu Skarbu Meritum Bank, Mentor w konkursie "BANRISK - Liga Akademicka"

Maciej Małek: Jakie zadania jako mentor postawił pan w tegorocznej edycji BANRISKU przed uczestnikami i jak się z tego wywiązanili, bowiem wyniki wydają się być dość zróżnicowane?

Michał Bellwon: Zadania są z reguły te same. Jest to makzymalizacja ceny giełdowej w banku, drugim pomocniczym elementem jest zawsze próba ustabilizowania, a najlepiej próba osiągnięcia stałej stopy wzrostu i aktywów i przychodów. To są zadania wydawałoby się trywialne, ale okazuje się, że tylko część uczestnikow potrafi sobie z nimi w sposób zadowalający poradzić. To duże wyzwanie., duża zmienność. To jest sens tego programu – nauka osiągania tego typu celów. Oprócz tego stawia się przed nimi dodatkowe zadania i sami wymyślają cele pomocnicze. My ich rozliczamy z tego jak cele są realizowane czyli przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy prezentują sposób w jaki realizowali te cele, które sami postawili sobie jako zarząd poszczególnych banków.         

MM: Na ile prognozy makro przekładały się na uzyskiwane wyniki operacyjne?

MB: Zawsze się przekładają. To jest jeden z tych elementów, który powoduje największą zmienność. Cała sztuka polega na tym, aby spróbować tak zbudować bank aby był w miarę odporny. Muszę powiedzieć, że w przypadku lidera jednej z grup którą miałem okazję się opiekować poradzili sobie z tym w sposób idealny. Od dawna nie widziałem tak dobrego banku, który byłby tak odporny na wahania stóp procentowych. Jednym słowem skupiali się na podstaowym biznesie, na maksymalizacji przychodów z działalności bankowej, potrafili zminimalizować zmienności stóp procentowych i wpływ wyceny portfela papierów wartościowych na ostateczny wynik. Stąd fantastyczny wynik.

MM: Osobne wyzwanie stanowiła optymalizacja podatkowa.

MB: To jest mniej popularny element gry, ale faktem jest, że dopóki mówimy o optymalizacji według obowiązującego prawa jest to rzecz nieodłączna w każdej działalności przedsiębiorstwa i nie da się ukryć, że przy wyjściowej stawce podatkowej, która wynosi aż 48 procent jest o co walczyć. Zbicie podatku chociażby o połowę daje zwiększenie przychodów i zysków o połowę. Uczestnicy radzili sobie z tym różnie – średnia stopa podatku dochodowego wyniosła około 30 procent, ale najlepsze zespoły zeszły z tym do okolic poniżej 10 procent. Nie da się ukryć, że był to też jeden z elementów, który pomógł im osiągnąć dodatkowy przychód i ostatecznie bardzo wysoką cenę giełdową. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=az_6YJMOg_k

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: