Michał Bolesławski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A.

Michał Bolesławski

Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A.

Pan Michał Bolesławski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Udostpnij artyku: