Michał Gajewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Zarządu Chief Executive Officer Santander Bank Polska S.A.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.
Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Prezes Zarządu Chief Executive Officer Santander Bank Polska S.A.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.
  • Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.
  • W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate.
  • W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowość Detaliczną.
  • W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności

Prezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu. Podlega mu Obszar Audytu Wewnętrznego oraz inne jednostki znajdujące się poza strukturą pionów, które nie są przyporządkowane innemu Członowi Zarządu oraz niestwarzające ryzyka istotnego w działalności Banku. Prezesowi również podlega Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności, którym zarządza Dyrektor Banku Marcin Prell.
Udostępnij artykuł: