Michał Gajewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich Santander Bank Polska SA

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.
Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Członek Rady Związek Banków Polskich Santander Bank Polska SA

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował też na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School.
Z sektorem bankowym związany jest od 1992 r.. Na początku swojej kariery, w latach 1992-2008, Michał Gajewski zawodowo związany był z Grupą Kapitałową WBK, a następnie Bankiem Zachodnim WBK, zajmując szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale banku, poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK, odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, w którym nadzorował obszar Biznesu Detalicznego i Bankowości dla Małych Firm (SME) oraz Pion Klienta Korporacyjnego.W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium. Początkowo, w latach 2012-2015, był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Detalu.

Udostępnij artykuł: