Michał Kaszyński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Michał Kaszyński jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium z zakresu Zarządzania Personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W roku 1992 odbył staż w ramach programu Tempus w Instituto Formazione Operatori Aziendali we Włoszech z zakresu zarządzania i marketingu. W roku 2005 ukończył aplikacje radcowską, jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W latach 1988 - 2011 związany ze spółką SAOL Dystrybucja, zajmującą się dystrybucją napojów alkoholowych, która od 2004 roku należała do grupy CEDC S.A. W spółce odpowiednio pełnił funkcje Dyrektora do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a następnie Dyrektora do spraw AdministracyjnoPrawnych i HR. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach, której świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i jednostkom samorządowym w zakresie inwestycji, produkcji, zarządzania zasobami lokalowymi, sprzedaży oraz działalności medycznej.

Zasiadał w Radach Nadzorczych: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Firmy Handlowej SAOL, Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, KBO Oświęcim, oraz Gliwickich Zakładów Usług Górniczych. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Krynicy Uzdrowisko-Żegiestów Spółka Akcyjna.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: