Michał Klimaszewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Michał Klimaszewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym. Zastępca Rzecznika Dyscypliny Izby Adwokackiej w Warszawie​

Udostępnij artykuł: