Michał Krupiński i dwaj członkowie zarządu Pekao SA złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji

Gospodarka / Kadry

Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu, podał Bank Pekao. Rezygnację z pełnionych funkcji złożyli też dwaj inni członkowie zarządu banku

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu, podał Bank Pekao. Rezygnację z pełnionych funkcji złożyli też dwaj inni członkowie zarządu banku

#MichałKrupiński motywuje swoją decyzję przede wszystkim chęcią kontynuowania kariery poza Polską @BankPekaoSA @MiesiecznikBANK

Michał Krupiński kierował Bankiem Pekao od czerwca 2017 roku. Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był  prezesem PZU. W przesłanej w nocy mediom informacji biuro prasowe banku pisze: Michał Krupiński – który złożył dzisiaj rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A. –motywuje swoją decyzję przede wszystkim chęcią kontynuowania kariery poza Polską.Michał Lehmann i Piotr Wetmański złożyli w piątek rezygnację ze stanowiska odpowiednio wiceprezesa i członka zarządu Banku Pekao ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn - poinformował bank w komunikacie.Michał Lehmann, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiadał za Pion Operacji i Usług, a Piotr Wetmański, za Pion Strategii.Ponadto w dniu 29 listopada 2019 r. rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 29 listopada 2019 r., pana Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami, na funkcję prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody - czytamy w komunikacie.Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie pana Marka Lusztyna na funkcję prezesa zarządu banku, rada nadzorcza banku powierzyła panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami zarządu banku, podano także.Marek Lusztyn związany jest z Grupą Banku Pekao S.A. od blisko 20 lat. Jest to manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w bankowości. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu nadzorując obszar zarządzania ryzykiem w Banku oraz pełniąc funkcje Członka Rad Nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking.Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Marek Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit. Pracując w Londynie, Monachium i Mediolanie, opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów, w których działa Grupa.Marek Lusztyn jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie), inżynierem informatyki. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.Rada nadzorcza  powołała Marcina Gadomskiego  na wiceprezesa zarządu banku. Marcin Gadomski do tej pory był  członkiem  zarządu Pekao Banku Hipotecznego. Będzie odpowiadał za Pion Ryzyka.Jak podano w informacji prasowej Marcin Gadomski swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY), gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego.Następnie związany był z Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą w zakresie modeli ryzyka, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności oraz wymogów regulacyjnych.W latach 2012 – 2016 Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.Marcin Gadomski ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
Udostępnij artykuł: