Michał Krupiński kieruje Bankiem Pekao S.A.

Aktualności / Kadry

W dniu 14 czerwca 2017 r.  Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.

0001

W dniu 14 czerwca 2017 r.  Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.

Pan Michał Krupiński jako Wiceprezes będzie kierował pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powołania. Michał Krupiński ma bardzo duże doświadczenie menedżerskie w bankowości, które zdobył pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych, m.in. w Banku Światowym i Bank of America Merrill Lynch. Były prezes PZU na tym stanowisku gwarantuje dobrą współpracę bankowo-ubezpieczeniową, która stanowi ogromny potencjał dla Banku. Jest to nowy rozdział w historii Pekao SA, który nie jest już częścią międzynarodowej grupy bankowej, ale samodzielnym Bankiem w ramach silnej grupy finansowej jaką jest PZU.  Jestem przekonany, że Michał Krupinski jest odpowiednim menedżerem do wyzwań, które teraz stoją przed Bankiem. W imieniu całej Rady Nadzorczej Pekao S.A. życzę Michałowi Krupińskiemu oraz całemu Zarządowi wielu sukcesów na tym nowym etapie historii Pekao S.A. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku został odwołany Pan Luigi Lovaglio.Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej przyjęto rezygnacje złożone przez Wiceprezesa Diego Biondo odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykami oraz przez Wiceprezesa Stefano Santini odpowiedzialnego za Pion Finansowy ze stanowisk w Zarządzie Banku Pekao S.A. Rezygnacje członków Zarządu są związane z transakcją zbycia 32,8% akcji Banku Pekao S.A. przez Grupę UniCredit i ich chęcią pozostania w strukturach włoskiej grupy.

Rada Nadzorcza złożyła podziękowania Panom Luigi Lovaglio, Diego Biondo i Stefano Santini za ich wkład w budowanie sukcesu Banku Pekao S.A. w ubiegłych latach i życzyła im wielu osiągnięć w ich dalszych karierach.

Piotr Zajdel

Udostępnij artykuł: