Michał Krupiński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich Bank Pekao SA

Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Członek Rady Związek Banków Polskich Bank Pekao SA

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Wcześniej, od 2011 roku, był Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University.W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.
Udostępnij artykuł: