Michał Leski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Pocztowy S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Pocztowy S.A.

Delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego SA

Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Centrali Poczty Polskiej S.A. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym.

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów ExecutiveMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.

Źródło: Bank Pocztowy SA
Udostępnij artykuł: