Microsoft dla Wrocławia

Finanse i gospodarka

Wrocław idąc śladem Nowego Jorku, Singapuru i Londynu wdraża rozwiązanie umożliwiające efektywną komunikację społeczności miejskiej z administracją publiczną. Wrocławianie właśnie uzyskali dostęp do Platformy Usług dla Obywateli dostarczającej liczne rozwiązania wpisujące się w inicjatywę inteligentnych miast - CityNext.

Logo Microsoftu
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104165

Wrocław idąc śladem Nowego Jorku, Singapuru i Londynu wdraża rozwiązanie umożliwiające efektywną komunikację społeczności miejskiej z administracją publiczną. Wrocławianie właśnie uzyskali dostęp do Platformy Usług dla Obywateli dostarczającej liczne rozwiązania wpisujące się w inicjatywę inteligentnych miast - CityNext.

Firma Outbox wdrożyła w Urzędzie Miejskim Wrocławia Platformę Usług dla Obywateli opartą na rozwiązaniach Microsoft Dynamics CRM. Jednym z oferowanych narzędzi jest Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, które umożliwia efektywną komunikację pomiędzy administracją publiczną a społecznością miejską poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunikacji. Ponadto gwarantuje stworzenie unikatowej bazy wiedzy o potrzebach mieszkańców i ustalenie priorytetów działań.

Nowe narzędzie można również zastosować w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy aglomeracji za jego pomocą mogą decydować o przeznaczeniu części środków publicznych na zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia.

Kolejną korzyścią jest lepsze gospodarowanie środkami publicznymi. Organizacja konsultacji społecznych będzie prostsza i tańsza, a co za tym referenda będzie można przeprowadzać częściej. Szwajcaria jest dobrym przykładem angażowania obywateli w rozwiązywanie problemów w zakresie rozwoju państwa -  frekwencja w trakcie referendów utrzymuje się na poziomie ok. 50%1.

Wrocław jest pierwszym polskim miastem wdrażającym innowacyjne narzędzie komunikacji z mieszkańcami oparte na Microsoft Dynamics CRM. Podobne rozwiązania stosowane są w Nowym Jorku, Singapurze oraz Londynie.

Korzyści wynikające z przeprowadzonego wdrożenia:

  1. Lepsza komunikacja z mieszkańcami miasta, kompleksowa obsługa obywateli, krótszy czas poświęcony na załatwianie spraw,
  2. Uporządkowanie zgłaszanych spraw, tworzenie listy priorytetów w oparciu o komentarze, opinie i prośby mieszkańców,
  3. Tańsza i prostsza organizacja konsultacji społecznych,
  4. Trafne decyzje strategiczne dot. rozwoju aglomeracji, wpływ obywateli na budżet miasta oraz budżet obywatelski, generowanie raportów,
  5. Lepsze gospodarowanie środkami publicznymi, zmniejszenie kosztów obsługi mieszkańca.

"Platforma Usług dla Obywateli jest rozwiązaniem nowym zarówno w Polsce jak i na świecie - najbardziej rozwinięte miasta takie jak Londyn dopiero wdrażają u siebie tak kompleksową usługę. W Polsce Wrocław jest pierwszym miastem, który wdraża u siebie to rozwiązanie. W oparciu o komentarze, opinie i prośby mieszkańców urząd miasta będzie budować unikalne bazy wiedzy, dzięki którym łatwiej będzie podejmować trafne decyzje strategiczne dotyczące rozwoju aglomeracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mają realny wpływ na życie w swoim mieście, a decydenci miasta zyskują cenne źródło informacji na temat najbardziej palących potrzeb i koniecznych kierunków inwestycji." - podkreśla Tomasz Dorf, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft.

up

(1) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/03/blank/key/2013/04.html

Udostępnij artykuł: