Microsoft partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Finanse i gospodarka

W Katowicach rozpoczęła się szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - najważniejszej imprezy biznesowej w tej części Europy. Po raz pierwszy do grona uczestników wydarzenia dołączył Microsoft, będący jedynym partnerem technologicznym Kongresu. Firma organizuje trzy sesje tematyczne poświęcone perspektywom, jakie technologia stawia przed ochroną zdrowia, rozwojem gospodarczym miast oraz konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W Katowicach rozpoczęła się szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego - najważniejszej imprezy biznesowej w tej części Europy. Po raz pierwszy do grona uczestników wydarzenia dołączył Microsoft, będący jedynym partnerem technologicznym Kongresu. Firma organizuje trzy sesje tematyczne poświęcone perspektywom, jakie technologia stawia przed ochroną zdrowia, rozwojem gospodarczym miast oraz konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się między 7 i 9 maja 2014 r., czyli niemal dokładnie w 10 lat po największym w historii Wspólnoty rozszerzeniu Unii Europejskiej. Zmiany gospodarcze i społeczne, jakie dokonały się w czasie tej dekady były przełomowymi wydarzeniami nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy. I to właśnie wokół Unii Europejskiej oraz roli, jaką odgrywają w niej kraje naszego regionu, będą toczyć się główne rozmowy uczestników Kongresu. Nie zabraknie także dyskusji o ambicjach krajów Europy Centralnej i międzynarodowej współpracy gospodarczej.

W otwarciu Europejskiego Kongresu Gospodarczego udział wziął premier Donald Tusk. Podobnie jak w poprzednich latach Kongres uświetnili swoją obecnością również ważni przedstawiciele środowisk politycznych i biznesowych, tacy jak: Jerzy Buzek, poseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były Premier RP, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Marcin Korolec, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz wielu międzynarodowych gości. O olbrzymiej skali wydarzenia świadczy również fakt, że swój udział w EKG zapowiedziało blisko 600 prelegentów

"Będąc partnerem technologicznym Kongresu, szczególnie zależy nam na podejmowaniu tematów dotyczących rozwoju gospodarczego, wzmacniania konkurencyjności i efektywności działania w każdej organizacji poprzez wdrażanie technologii. Wraz z naszymi gośćmi specjalnymi oraz ekspertami chcielibyśmy nie tylko dyskutować o innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych dla miast, służby zdrowia, czy małych i średnich przedsiębiorstw, ale także pokazać już funkcjonują przykłady takich wdrożeń i wymienić doświadczenia w tych obszarach" - podkreślił Ronald Binkofski, dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoft.

Jako partner technologiczny wydarzenia Microsoft przez trzy kolejne dni organizuje spotkania, podczas których zaproszeni goście i międzynarodowi eksperci będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak nowoczesne technologie wpływają na przyszłość sektora ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego miast, regionów i państw oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród gości specjalnych, który wezmą udział w panelach znaleźli się:

  • Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013,
  • Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice
  • Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - Główny Ekonomista Konfederacji Lewiatan,
  • Paweł Ławecki - Menedżer Boston Consulting Group Polska,
  • Antti Pohjolainen - Dyrektor ds. Strategii w Sektorze Ochrony Zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej, Microsoft (Finlandia) oraz
  • David Burrows - Dyrektor ds. Strategii w Sektorze Rządowym na Europę, Afrykę i Bliski Wschód, Microsoft (Wielka Brytania).

SESJA 7 maja - Innowacje technologiczne w szpitalu
Podczas pierwszego spotkania, które rozpocznie się o godz. 16.30 i przyjmie formę popołudniowego koktajlu, uczestnicy skupią się na tematyce sektora ochrony zdrowia. Główne pytanie, jakie organizatorzy postawią przed rozmówcami będzie dotyczyło tego, czy polskie szpitale odbiegają od standardów ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych i Finlandii. Dodatkowo, uczestnicy spróbują wskazać, jak narzędzia informatyczne mogą pomóc kontrolować koszty funkcjonowania szpitali i usprawnić kontakt na linii pacjent-lekarz.

SESJA 8 maja - Technologie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Czwartkowe spotkanie, również o charakterze popołudniowego koktajlu, zostało zaplanowane na godz. 17.00. Tym razem uczestnicy będą dyskutować o tym, jakie kompetencje technologiczne są potrzebne liderom małych i średnich przedsiębiorstw, jak je zdobyć i rozwijać. Istotną kwestią będzie również poszukiwanie rozwiązań dotyczących tego, jak można przekonać przedsiębiorców działających w sposób tradycyjny do szybszego wdrażania nowoczesnych technologii wspierających konkurencyjność na rynku.

SESJA 9 maja - Innowacje technologiczne w rozwoju miast i regionów - CityNext
W piątek o godz. 14.30 rozpocznie się spotkanie z ekspertami Microsoft z Wielkiej Brytanii i Włoch z zakresu innowacyjności w polityce miejskiej. Uczestnicy dyskusji dowiedzą się, jak innowacje wprowadzają już dzisiaj takie miasta jak Katowice, Wrocław czy Szczecin.

Wszystkie spotkania odbędą się w hotelu Angelo, w sali Quartz (Katowice, ul. Sokolska 24).

Dodatkowe informacje na temat tegorocznej oraz poprzednich edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego można uzyskać na oficjalnej stronie wydarzenia.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: