Międzynarodowe badanie globalnej sieci PR InfiniteLatitude

Raporty

0000

"Brak wizji i wiarygodności" - komunikacja UE podczas kryzysu strefy euro oczami specjalistów PR. Europejskie rządy i władze nie pokazały w sposób wiarygodny, jak chcą rozwiązać kryzys w strefie euro, ani jaka jest ich wizja Europy po tym kryzysie - to zdanie ok. 80 proc. specjalistów ds. Public Relations na świecie. Liczby te ujawniło międzynarodowe badanie globalnej sieci PR InfiniteLatitude.

W badaniu InfiniteLatitude wzięło udział 111 starszych specjalistów PR, zatrudnionych w korporacyjnych działach PR i agencjach Public Relations z 23 krajów, w tym z Polski. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy ankiety internetowej we wrześniu i w pierwszej połowie października 2012 roku. Jego celem było ocenienie polityki komunikacyjnej europejskich rządów podczas trwającego kryzysu strefy euro.

Zdaniem 81 proc. przeankietowanych specjalistów PR, europejskie rządy i władze nie były w stanie jasno pokazać, jak chcą rozwiązać kryzys w strefie euro. Według 77 proc. specjalistów PR, europejskie rządy i władze nie potrafiły też wyraźnie przedstawić swojej wizji Europy po kryzysie. Brakowało im też wiarygodnośći w swojej komunikacji – twierdzi tak 66 proc. respondentów. W rezultacie, tylko 4 proc. przeankietowanych specjalistów PR uważa, że państwom i władzom unijnym udało się pozyskać poparcie opinii publicznej dla przyjętych metod walki z kryzysem. 20 proc. respondentów nie ma ten temat zdania, a reszta neguje to twierdzenie. Nieco lepiej wypada ocena wysiłków UE w wyjaśnieniu opinii publicznej źródeł kryzysu. Udało się to dobrze zrobić zdaniem 12 proc. przeankietowanych specjalistów PR, a około 23 proc. ma do tego stosunek co najmniej neutralny.

Rozpad strefy euro? Nic wielkiego

W badaniu InfiniteLatitude zadano również pytanie o to, jak rozpad strefy euro może wpłynąć na działania firm i agencji PR, w których pracują przeankietowani specjaliści. Obawy te wydają się być ograniczone – zarówno w firmach, jak i w agencjach.

Tylko 28 proc. przeankietowanych specjalistów PR uważa potencjalny rozpad strefy euro za zagrożenie dla ich przedsiębiorstwa. Zupełnie nie obawia się tego 60 proc. respondentów. Co więcej, 12 proc. z nich postrzega możliwy rozpad strefy euro wręcz jako szansę – np. do zainicjowania specjalnych działań budujących reputację swojej firmy. Jednocześnie jednak warto dodać, że spośród tych 28 proc. specjalistów PR, którzy widzą zagrożenie w rozpadzie strefy euro, tylko połowa podjęła już jakieś szczególne środki ostrożności. 81 proc. respondentów twierdzi, że nie dokonano w ich firmach żadnych przygotowań na tę okoliczność” – mówi Andrzej Sowula, Dyrektor Generalny PR Solutions, polskiej agencji PR zrzeszonej w sieci InfiniteLatitude.

Podobnie myślą przeankietowani przedstawiciele agencji Public Relations. Zdaniem 55 proc. z nich rozpad strefy euro nie stwarza poważnego ryzyka biznesowego dla ich organizacji, a 28 proc. respondentów postrzega go jako szansę, zwłaszcza dla poprawy relacji z klientami.

121030.czy.europejskie.rzady.01.600x362

Pełna wersja raportu (dostępna w języku angielskim): http://www.prsolutions.pl/materialy/Euro_Crisis_Survey_Report_InfiniteLatitude.pdf.

Źródło: InfiniteLatitude

Udostępnij artykuł: