Mieczysław Groszek: Chcemy wpływać na kształt europejskiej regulacji

Tylko u nas

Wypowiedź dla alebank.pl: Mieczysław Groszek - Członek Zarządu NBP

Maciej Małek: Panie prezesie stare porzekadło mówi “nic o nas bez nas“. Co to oznacza w przypadku naszych aktywnosci w Europejskiej Unii Bankowej?

Mieczysław Groszek: To jest porzekadło, które kojarzone było kiedyś z liberum veto. Nie chciałbym kontynuować tego wątku chociaż można je interpretować mniej ostro – tam, gdzie coś ważnego się dzieje, i jesteśmy tym zainteresowani powinniśmy być obecni. Nie tylko na zasadzie biernej – przeczytania w gazecie czy dowiedzenia się przez różnego rodzaju media – ale bezpośrednio w tym uczestniczyć.

MM: Chcemy wpływać na kształt europejskich rozwiązań.

MG: Tak, jednoznacznie. To spowodowało, że budując konsekwentnie doświadczenie w tym zakresie i naszą obecność przez Europejską Federację Bankową przygotowywaliśmy grunt – to jest rozpoznanie warunków technicznych, materialnych i politycznych funkcjonowania, przygotowania bardzo dobrych ludzi. To osiągnęliśmy.

Jako Związek Banków Polskich wystąpiliśmy z inicjatywą otwarcia przedstawicielstwa interesów sektora finansowego w Brukseli.

MM: Jak te prace przebiegały, bowiem oznacza to także konkretne wydatki, które jak rozumiem wzięły na siebie banki?

MG: Tak, ale podkreślam, że mamy tutaj dominację merytorycznego znaczenia działania nad finansowym. Najpierw chcieliśmy być absolutnie przekonani, że jest to potrzebne. Po drugie, że będziemy potrafili to wykorzystać efektywnie. Wtedy rozpoczęliśmy część techniczno-budżetową i dzięki tej kolejności było to łatwiejsze – uzyskanie zgody naszych gremiów – Walne Zgromadzenie uznało to za na tyle ważne, że wpisało to do uchwały programowej. Dostaliśmy też wstępne deklaracje firm infrastruktury międzybankowej czyli Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Bardzo zainteresowana uczestnictwem w tym przedstawicielstwie jest Giełda Papierów Wartościowych. Nie byłoby to możliwe gdybyśmy przyszli z tzw. gołym pomysłem. Przez ostatnie 10 lat obecności Polski w UE z coraz większą intensywnością i sensownym planem budowaliśmy ten moment, który nastąpi 1 lipca 2015 roku.  

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: