Mieczysław Groszek: Nie ma rozwoju bez finansowania innowacji

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Wizyta w Bostonie okazała się sukcesem ponieważ dostrzeżono, że innowacyjność polskiego sektora bankowego na tle doświadczeń innych banków może stanowić inspirację. Tym, co być może ważniejsze jest rozmowa o tych wyzwaniach, które mają charakter globalny, a więc nas nie ominą, a w tym aspekcie pojawiają się chmury ponieważ nie wiadomo czy w przyszłości będziemy mieli z czego finansować innowacje, których dotąd bywaliśmy liderem.

Mieczysław Groszek: Dużo problemów w jednym. Rzeczywiście sukces w Bostonie to powód do ogromnej satysfakcji, dodatkowo zweryfikowanej przez czynniki zewnętrzne – znalezienie się jako honorowy gość na jednej z najbardziej prestiżowych konferencji świata finansowego w Bostonie w końcu wrześnie tego roku było nieprzypadkowe. Zostaliśmy wybrani patrząc między innymi na liczbę nagród, jakie polskie banki dostały, oceny fachowców.

MM: Był to również sukces Izby i pana Prezesa osobiście, o czym pan nie wspomina…

MG: Trudno się chwalić – to był kolektywny sukces. Związek Banków Polskich podjął się misji organizowania naszego wystąpienia i mieliśmy duży wpływ n charakter natomiast chcę docenić naszych partnerów – NBP, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, SSP,  Krajową Izbę Rozliczeniową i mBank. Wspólnie przygotowaliśmy bardzo komplementarny obraz – mało historyczny, choć były takie ciągoty ze względu na 25-lecie polskiej transformacji – koncentrujący się na tym czym Polska może się dziś pochwalić. Odbiór sesji był taki, że mieliśmy zarówno oficjalnie jak i nieoficjalnie, także przez frekwencję potwierdzenie dobrego mniemania, jakie mieliśmy o sobie tam jadąc.

Druga sprawa – z czego dofinansować innowacje?. To jest bardzo dobre pytanie. Innowacje w sektorze finansowym w dużej mierze związane są z technologiami. Nie chodzi tylko o sprawniejsze procesy – choć też są bardzo ważne. To wymaga inwestycji i banki robiły bardzo dużo aby pewne nadwyżki, które osiągały przeznaczać na innowacje. Z jednej strony daje to perspektywę lepszych wzrostów w przyszłości, pozwala zdobywać nowych klientów, daje dobrą pozycję konkurencyjną na rynku międzynarodowym.

Jeżeli to, co się często nazywa ekosystemem – sytuacja, w której funkcjonuje pewna równowaga i stabilność warunków, pozwalająca konstruować długookresowe strategie – jeżeli to zostaje zakłócone, wtedy pojawia się pytanie: jakim kosztem? A jest zakłócone w ten sposób, że system płatności jest  w tej chwili poddany bardzo rygorystycznym i chaotycznym regulacjom. Z jednej strony pewne bardzo ważne źródła przychodu są ograniczone – często bez analizy z jakiego powodu. Myślę tutaj o Interchange Fee, które już raz zostało drastycznie obniżone i szykuje się kolejna obniżka, która ma charakter polityczny, nie ekonomiczny. Po drugiej stronie istnieje tendencja regulatorów, aby otwierać rynek dla partnerów niebankowych. Nie chcę powiedzieć, że przemawia przeze mnie ochrona własnego poletka, czyli tego, co już banki zdobyły, ale widzimy przy takim podejściu deregulacyjnym obniżenie bezpieczeństwa systemu płatności. Ryzyko jest spowodowana po pierwsze tym, że w bezpieczeństwo trzeba inwestować – niemalże tak dużo ja w same produkty. Po drugie bezpieczeństwo musi być w DNA organizacji – banki to mają. Po trzecie nawet jeśli jesteśmy świadomi jako banki, mamy nad sobą zawsze nadzór. Te trzy elementy powodują, że ktoś z poza sektora bankowego może tego nie doceniać, może być mu szkoda pieniędzy i woli iść tylko w stronę produktową. Po drugie brak tego nawyku – nawet telekomy nie mają takich wysokich standardów bezpieczeństwa jak banki. Po trzecie nie mają nadzorów.

Zatem kompletność systemu powoduje, że nie można mówić o innowacjach, które są związane z dysponowaniem cudzymi pieniędzmi w sytuacji, gdy z równą uwagą nie śledzi się bezpieczeństwa. Zatem ograniczenie przychodów i ignorowanie programów bezpieczeństwa przez regulatora może spowodować, ze nie będzie z czego finansować innowacji.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: “Mieczysław Groszek: Nie ma rozwoju bez finansowania innowacji”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: