Mieczysław Groszek: Relacja banki-IT wyznacza nową jakość

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Maciej Małek: Podsumowując dzisiejsze spotkanie mówił pan o agendzie, która nie była przypadkowa. Rozumiem, że dobór tematów miał być próbą odpowiedzi na te wyzwania, przed którymi stoi środowisko i rynek.

Mieczysław Groszek: Cieszę się, że zostało to zauważone nie tylko w moim podsumowaniu, ale także poprzez uczestników w ich własnych podsumowaniach. To, co w tej chwili jest jakościową zmianą w zawsze udanych edycjach Kongresu IT@Banku to jest to, że zacierają się różnice pomiędzy sektorami bankowym i technologicznym. To oznacza, że nie mamy już dwóch świtów obok siebie. Bankowość, która korzysta z usług IT - IT, które się staje kawałkiem biznesu bankowego. Oczywiście nie można tego rozumieć, w tym sensie, że banki kupują firmy IT. Chodzi o to, że to co firmy IT wyprodukują, wymyślą jest przez banki bardzo szybko przejmowane. Bywa też odwrotnie - banki zamawiają w firmach informatycznych rozwiązanie pod produkt, który wymyśliły. 

MM: Zatem jest sprzężenie zwrotne.

MG: To coś więcej. Kiedyś działało to na zasadzie kooperacji. Podczas pierwszej edycji Kongresu mówiono o tym, że IT ma być wspomagające dla banków. Dziś to już nie wystarczy. Zmieniła się także definicja konkurencji. Dziś nowe konkurencje nie mają charakteru bezwzględnej przewagi. 10 lat temu, gdy pojawił się pierwszy bank internetowy był niemal monopolistą, a na pewno liderem. Dziś wszystkie banki mają kanał dostępu przez internet.

MM: Wpisały to już w DNA swojego biznesu.

MG: Bankowość mobilna jest dla nich elementem modelu biznesowego.

MM: Specyfiką obecnego czasu jest to, że to klient wyznacza standardy. Ma być szybko, łatwo, tanio, a najlepiej bezpłatnie. Mamy przecież niskie stopy procentowe, z reguły zredukowane opłaty interchange, wymogi bezpieczeństwa nie tylko regulacyjne, ale te, które decydują, że mamy osiemdziesięcioprocentowy poziom zaufania. Jak się odnaleźć w tej przestrzeni? 

MG: To jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony jest dużo bardzo dobrych informacji z sektora bankowego. Nie zawahałbym się stwierdzić, że sektor bankowy jest najbardziej innowacyjny w polskiej gospodarce. Równocześnie na tle innych systemów bankowych w Europie i na świecie jesteśmy także w  czołówce. Równocześnie trzeba zwracać uwagę na różnego rodzaju ograniczenia.

Jedne z nich płyną tego, że bankowość cyfrowa, digital banking stworzył nową sytuację jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Musi się sam wobec tego określić. Myślę, że bardzo dobrze sobie z tym radzi.

Inne płyną ze sfery regulacyjnej. Z tym jest gorzej bowiem są one często nieprzewidywalne, czasami nieproporcjonalne - wobec niewielkiego ryzyka, które się gdzieś pojawiło zaleca się bankom nieprawdopodobnie wysokie bufory kapitałowe.

I jeszcze pewna tendencja do deregulacji czyli otwierania rynku. W tej chwili najbardziej to dotyczy płatności. Banki wypracowały bardzo dobry standard i sporo zainwestowały. Teraz politycy na poziomie Unii chcą sektor płatności otworzyć dla wszystkich, co zagraża bezpieczeństwu, a poza tym podstawy zostały stworzone z pieniędzy bankowych.

MM: Pewne jest tylko jedno, że tematów bankowych na następne spotkanie nam nie zabraknie.

MG: Nie i w tej chwili podpowiedział mi pan jeden temat. Zasygnalizowałem w moim podsumowaniu, że kroi się dyskusja na temat Big Data i na pewno jeden z bloków będzie na temat tego, jak finansować innowacje. Ten problem został zaostrzony nie przez to, że banki się przeinwestowały, tylko przez fakt, że regulacje sięgnęły w nieoczekiwany sposób do ograniczenia przychodów banków szczególnie z bankowości nowoczesnej.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Mieczysław Groszek: Relacja banki-IT wyznacza nową jakość"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: