Mieczysław Groszek: Świat finansów dostrzega nasze sukcesy

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

- Innowacyjność systemu bankowo-finansowego w Polsce spowodowała, że Polska została zaproszona jako honorowy gość na najbardziej prestiżową imprezę - Światowy Szczyt Organizacji Płatniczych. Organizatorem jest SWIFT - organizacja ze struktury bankowej. Ci, którzy mieli do czynienia z przekazami międzynarodowymi ten skrót znają. Polska będzie reprezentowana przez organizację specjalnej sesji.

Związek Banków Polskich wraz z Narodowym Bankiem Polskich, Krajową Izbą Rozliczeniową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i mBankiem - to uczestnicy sesji honorowej - postanowili odejść od formuły akademickiej, nie pokazywać, nie omawiać przeszłości. Chcemy pokazać nowoczesną wizytówkę polskiego systemu bankowego i płatniczego. W prezentacjach, które będą przedstawiane - w Szczycie będzie uczestniczyć ponad 7 tysięcy osób - najnowocześniejsze produkty, które Polska ma, a jest się czym pochwalić. Zacznę od mniej znanego powszechnym użytkownikom bankowości  - Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który wdrożył on-line system rozliczeń papierów wartościowych i jako trzeci w Europie uzyskał autoryzację odpowiednich władz. Będą również prezentowane płatności natychmiastowe jako najnowszy produkt Krajowej Izby Rozliczeniowej, model mBanku, który został odznaczony w wielu miejscach globu.

Związek Banków Polskich przedstawi przykład i doświadczenie pewnej rozsądnej, mądrej regulacji, która w Polsce w minionych latach istniała i doprowadziła do zbudowania bezpiecznego systemu bankowego - bezpiecznego, ale nie hamującego innowacji. Taka jest główna teza mojego wystąpienia w imieniu ZBP. Osiągnęliśmy wysoki poziom innowacyjności, równocześnie będąc bezpiecznym. To coś, czym można się absolutnie pochwalić. Nie było żadnej gry, że gdy podejmujemy pewne działania innowacyjne, które są zwykle związane z ryzykiem to nie zwracamy uwagi na to, czy w jakimś aspekcie ów system będzie mniej bezpieczny. Te dwa filary - zacząłbym od regulacyjnego - były w tak rozsądny i pragmatyczny sposób realizowane, że z jednej strony na twardych podstawach zbudowaliśmy mocny kapitałowo system, a równocześnie stworzono podstawy do dużej innowacyjności. To jest osiągnięcie na skalę światową.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Mieczysław Groszek, Świat finansów dostrzega nasze sukcesy"

aleBank.pl

 

Udostępnij artykuł: