Mieczysław Groszek: To ludzie określają jakość sektora

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Dlaczego Izba przywiązuje do Ram Kwalifikacji takie znaczenie?

Mieczysław Groszek: Jest wiele powodów, ale powiem o dwóch bardzo ważnych. Po pierwsze Związek Banków Polskich chce być bardzo blisko dobrej i wysokiej jakości. Jakóść sektora bankowego jest określona przez ludzi i zależy w dużej mierze od kwalifikacji ludzi. To jest bardzo dobry instrument podnoszenia kwalifikacji. Drugi powód jest taki, że dzięki temu można porównywać nasze kwalifikacje z innymi branżami, z Europą i może kiedyś ze światem. Ma to działać w dwie strony. Z jednej strony jest to powód do dumy – jeśli się spełnia odpowiednio wysokie standardy, z drugiej strony porównując się z innymi można od nich czerpać.

Powodów jak wspomniałem jest więce, ale te dwa – ciągłego doskonalenia i większej transparentności i mierzalności tego, co wydaje się niemierzalne są najważniejsze.

MM: Rozumiem, że dla pracownika, który poddaje się tej formie weryfikacji jest to także wyznaczenie pewnej ścieżki awansu?

MG: Tak, ale to nie jest automat. Chcielibyśmy aby Ramy Kwalifikacji była niekwestionowanym elementem promocji i kariery zawodowej. Trudno sobie wyobrazić bardziej obiektywny instrument.   

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Mieczysław Groszek: To ludzie określają jakość sektora”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: