Mieczysław Pruszyński: Interesariusze wzmocnili siłę kapitałową banku

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Pruszyński, Członek Zarządu SK Bank

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mieczysław Pruszyński, Członek Zarządu SK Bank

Maciej Małek: Panie Prezesie po raz pierwszy w rankingu Nowoczesnego Banku Spółdzielczego zajęliście pierwsze miejsce jako bank o największej sumie bilansowej. Jak  to się robi?

Mieczysław Pruszyński:  To jest proces, który został wymyślony przez naszych przełożonych. Zastosowane zostały mechanizmy współpracy  pomiędzy bankiem a naszymi kredytobiorcami, którzy jednocześnie są członkami banku. W rzeczywistości mechanizmy te o wyjaśnieniu zasad funkcjonowania banku zostały trochę zasugerowane, ale również zaakceptowane przez wszystkich członków i kredytobiorców. To oni w rzeczywistości budują nasze fundusze, a tym samym otwierają ścieżkę ku temu, aby można było rozwijać akcję kredytową. Akcja kredytowa z jednej strony jest ograniczona funduszami, z drugiej ograniczona jest wskaźnikiem wypłacalności. Nasi członkowie zdecydowali się na to, aby razem z nami współczynnik wypłacalności budować, budując nasze fundusze. Dzięki temu mogliśmy z jednej strony rozwijać akcję kredytową, z drugiej gromadzić odpowiedniej wielkości depozyty, które pozwolą na rozwinięcie tejże akcji.

Proces był rzeczywiście szybki. Nasz wzrost zauważalny jest w ostatnich dwóch latach. To to się robi. Działamy w grupie zainteresowanych tym, aby z nami współpracować. Oczywiście zmieniła się troszkę sytuacja na rynku kredytowym. Trafili do nas przedstawiciele MŚP, którzy zauważając nasz rozwój zagłosili swoje zapotrzebowanie na akcję kredytową, na wyższe kredyty. W porównaniu z innymi bankami spółdzielczymi jesteśmy inaczej postrzegani, ale nie dlatego, że chcemy być konkurencją. Po prostu wchodzimy w pewną niszę klientów, którzy chcą z nami współpracować.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Mieczysław Pruszyński: Interesariusze wzmocnili siłę kapitałową banku"

Udostępnij artykuł: