Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie”

Finanse i gospodarka

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie

Słupsk, 11-12.06.2015 roku

Organizatorzy Konferencji:

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej  oraz EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Partnerzy zagraniczni:

Uniwersytet Narodowy w Łucku
Akademia Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Bratysławie  Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze Akademia Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Štefanika w Liptowskim Mikulaszu  Wyższa Szkoła Studiów Europejskich i Regionalnych z siedzibą w Czeskich Budziejowicach  Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach  Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

Tematyka konferencji:
Aktualne wydarzenia na Ukrainie wywołują wiele niepokoju i rodzą pytania o stan bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego, które jeszcze w nieodległej przeszłości znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. Zmiana strategicznego kursu Ukrainy na integrację ze strukturami europejskimi wywołała serię zdarzeń, które naruszyły żywotne interesy tego państwa. Aneksja Półwyspu Krymskiego przez Rosję jest pogwałceniem, gwarantowanej przez prawo międzynarodowe, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Rozwój bieżącej sytuacji na wschodzie Ukrainy wskazuje, że również ten region może podzielić los Krymu. W świetle tych wydarzeń w sposób naturalny rodzi się pytanie nie tylko o bezpieczeństwo Ukrainy, lecz także innych państw regionu środkowoeuropejskiego. Charakter i przebieg konfliktu na Ukrainie opisywany jest jak o konflikt (wojna) hybrydowa, najogólniej polegający na połączeniu regularnych i nieregularnych działań zbrojnych, a także innych instrumentów oddziaływania na przeciwnika, takich jak działalność terrorystyczna, czy ataki w cyberprzestrzeni. Międzynarodowy charakter konferencji, z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych państw regionu środkowoeuropejskiego, pozwoli na wielopłaszczyznową ocenę i prognozę rozwoju sytuacji w regionie.

Istytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydziału Filologiczno-Historycznego
Akademii Pomorskiej w Słupsku

Udostępnij artykuł: