Międzynarodowa konferencja – spotkania ze znanymi naukowcami – „Praktyczny wymiar nauki”, czyli Mazowsze wspiera innowacje.

Polecamy

Przemyślane inwestycje są jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na rozwój i zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. W co warto inwestować? Opłacalnym obszarem są z pewnością innowacje.

Tych jednak w polskim biznesie ciągle mało. Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniach 15-16 października 2013 roku organizuje w Lord Hotel w Warszawie międzynarodową konferencję – spotkania ze znanymi naukowcami – „Praktyczny wymiar nauki”. Głównym celem wydarzenia jest utworzenie platformy współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami administracji z województwa mazowieckiego.

Według badań GUS przedsiębiorstwa usługowe z województwa mazowieckiego inwestują w działalność badawczo-rozwojową więcej środków niż w pozostałych regionach. W sektorze usług nakłady na nią wynosiły w 2011 roku 0,9 mln zł. W sektorze przemysłowym fundusze przeznaczone na badania na Mazowszu wynosiły 0,4 mln zł, co stanowi drugą wartość w Polsce.

Statystyki potwierdzają, że przedsiębiorstwa z Mazowsza w zakresie realizacji badań dotyczących innowacji działają prężnie, jednak działalność badawczo-rozwojowa nie jest bezpośrednio związana z wprowadzeniem konkretnej innowacji. Większość z nich nie posiada wydzielonych komórek zajmujących się rozwojem, transferem wiedzy czy innowacjami. Dlaczego? Przedsiębiorcom brakuje specjalistycznej wiedzy na temat tego, jak wprowadzać nowe rozwiązania. Wiele osób z otoczenia biznesu i nauki, pomimo posiadanej wiedzy o znaczeniu tworzenia sieci kooperacji między sferą badawczo-rozwojową, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, potrzebuje bodźca, aby rozpocząć współpracę w tym zakresie.

Odpowiedzią na te wyzwania jest organizowana przez władze Samorządu Województwa Mazowieckiego międzynarodowa konferencja – spotkania ze znanymi naukowcami – „Praktyczny wymiar nauki”. Jej formuła opiera się na prelekcjach, których tematyką będą nowe rozwiązania naukowe oraz ich rola w rozwoju przedsiębiorstw, a także możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Przedsięwzięcie ma posłużyć podjęciu szerszej kooperacji podmiotów z kluczowych dziedzin rozwoju Mazowsza – biznesu oraz nauki, w stworzeniu warunków i rozwiązań dla pobudzenia innowacyjności tego regionu.

Wydarzenie poprowadzą znani polscy i zagranicznych naukowcy, którzy przedstawią swoje prace badawcze oraz innowacyjne osiągnięcia. Ponadto w ramach prelekcji zostanie zorganizowana debata ze specjalistami, podczas której będą omawiane aspekty transferu wiedzy, a także możliwości jej wykorzystania w praktyce. Grupą docelową są przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego o największym potencjale wdrażania i dyfuzji produktów innowacyjnych (ok. 100 osób) oraz naukowcy, doktoranci, a także inne osoby pracujące w instytucjach naukowych mających do czynienia na co dzień w badaniach nad innowacyjnymi rozwiązaniami w województwie mazowieckim (ok. 100 osób).

Rejestracji na bezpłatną konferencję należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej: www.msodi.mazovia.pl/pwn

Źródło: Urząd Marszałkowski

Udostępnij artykuł: