Międzynarodowy Dzień Dobrej Wiadomości

Aktualności

8 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobrej Wiadomości. A jakie dobre informacje otrzymują Polacy? Media każdego dnia zasypują nas negatywnymi informacjami – o wypadkach, katastrofach czy ludzkich błędach. Na szczęście, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Vienna Life i IMAS International, aż 81% Polaków przyznaje, że otrzymało w ostatnich miesiącach dobrą wiadomość.

8 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobrej Wiadomości. A jakie dobre informacje otrzymują Polacy? Media każdego dnia zasypują nas negatywnymi informacjami – o wypadkach, katastrofach czy ludzkich błędach. Na szczęście, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Vienna Life i IMAS International, aż 81% Polaków przyznaje, że otrzymało w ostatnich miesiącach dobrą wiadomość.

Międzynarodowy Dzień Dobrej Wiadomości powstał po to, by choć raz w roku odwrócić tendencję i skupić się na tym, co pozytywne i dobre. Badanie Vienna Life, przeprowadzone w sierpniu br. na reprezentatywnej próbie 509 internautów wskazuje, że 8 na 10 Polaków otrzymało ostatnio wiadomość, która sprawiła im radość. Najczęściej dotyczyła ona awansu w pracy, sukcesu zawodowego lub powiększenia rodziny.170907.ViennaLifeinfografika.425x

Kariera zawodowa ważna dla Polaków

Wśród dobrych wiadomości Polacy najczęściej wskazywali te związane z otrzymaniem pracy, sukcesami zawodowymi czy awansem (13% ankietowanych). W następnej kolejności wymieniali powiększenie rodziny (10%) oraz zdrowie – zarówno własne, jak i najbliższych (9% respondentów chciałoby otrzymać np. dobre wyniki badań).Jednak to, jaka informacja uznawana jest za dobrą, jest zależne od płci, wieku czy wykształcenia respondenta. Wiadomość związana z karierą zawodową ucieszyła szczególnie osoby z najmłodszej grupy wiekowej (15-24 lata) – 22%. Ważne dla ludzi w tym okresie życia były także informacje dotyczące studiów – np. dobrze zdany egzamin (17%). Natomiast osoby w wieku 25-34 jako najlepszą wiadomość najczęściej wskazywały powiększenie rodziny (16%), a najstarsze grono badanych (55-64) zdrowie – (15%).

Wieczór z książką atrakcyjniejszy dla kobiet

Najbardziej wyczekiwaną wiadomością dotyczącą czasu wolnego jest ta o urlopie, wyjeździe w bliższe lub dalsze strony (31%). Polacy marzą o odpoczynku, braku jakiejkolwiek aktywności, chwili dla siebie (16%). Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią był spacer na łonie natury (14%). Łącznie aż dla 61% Polaków jedną z najlepszych wiadomości jest ta o szansie na wymarzony odpoczynek, spokój, czas na realizację własnych pasji.Co ciekawe, kobiety (15%) znacznie częściej niż mężczyźni (5%) wskazują, że w wolnym czasie chciałyby czytać książki czy prasę. Młodzi ludzie (15-24 lata), znacznie bardziej niż starsi, doceniają natomiast chwile spędzane ze znajomymi (16%) oraz uprawianie sportu (14%). Osoby w przedziale wiekowym 55-64 częściej wymieniały wiadomości związane z zainteresowaniami i hobby (12%) oraz oglądaniem TV, filmów czy meczów (8%).

Mężczyźni bardziej pragną powiększenia rodziny

Dla Polaków najlepszą wiadomością dotyczącą ich najbliższych jest jej po prostu zdrowie (30%), następnie powiększenie rodziny (12%), a na trzecim miejscu wygrana finansowa (10%). Mężczyźni (14%) częściej niż kobiety (11%) wskazywali, że radosną nowiną byłoby dla nich narodzenie dziecka. Co ciekawe – młodym ludziom (15-24 lat) znacznie bardziej zależy na spędzaniu czasu z rodziną (11%) niż na przykład osobom w wieku 45-54 lata (4%). Sukcesy najbliższych sprawiają większą radość kobietom (13%) niż mężczyznom (4%).- W świecie, w którym dominuje przekaz negatywny wyniki naszego badania pozytywnie zaskakują. Cieszy nas, że Polacy potrafią czerpać radość z codziennych przyjemności i pamiętają dobre rzeczy, które zdarzają im się na co dzień. W Vienna Life towarzyszymy naszym klientom w ważnych momentach życia, wspierając ich w wyborze inwestycji i ubezpieczeń – mówi Agnieszka Książek, Dyrektor Marketingu Vienna Life S.A.Prezentowane wyniki pochodzą z badania „Co cieszy Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2017 na reprezentatywnej próbie 509 polskich Internautów w wieku 15-64 lata, zrealizowane przez IMAS International dla Vienna Life.
Udostępnij artykuł: