Międzynarodowy Tydzień Networkingu 2015 w Polsce

Polecamy

W pierwszym tygodniu lutego br. obchodzić będziemy Międzynarodowy Tydzień Networkingu (International Networking WeekTM ).

W pierwszym tygodniu lutego br. obchodzić będziemy Międzynarodowy Tydzień Networkingu (International Networking WeekTM ).

Cel, któremu przyświecają obchody to podniesienie świadomości społecznej w odgrywaniu przez networking roli w rozwoju biznesu na całym świecie. Dzięki temu w Polsce Międzynarodowy Tydzień Networkingu (MTN) będzie okazją do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami i - mamy nadzieję - sukcesami w budowaniu relacji nie tylko na poziomie firma - firma, ale również firma - Samorząd i organizacje pozarządowe (NGO).

W tym roku w Warszawie (5-02-2015) obchody będą skoncentrowane na "networkingu wiążącemu się z wartościami firmowymi i służącemu lokalnym społecznościom". Takie podejście do networkingu ma spowodować prowadzenie biznesu opartego na budowaniu długotrwałych, udanych relacji na terenach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Gospodarz tegorocznego spotkania w Warszawie - Urząd Dzielnicy Targówek, - jako pierwszy w stolicy podjął się kilka lat temu budowaniu współpracy z lokalnymi animatorami życia społeczno-gospodarczego. Na efekty nie trzeba było długo czekać.  Pomogło to dobrze zaplanować i realizować działania kooperacyjne pomiędzy różnymi podmiotami. To zaś pozwoliło na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz polepszyło warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy, więc niezbity dowód na to, że budowanie relacji poprzez networking przynosi efekty biznesowe i społeczne. Uczestnikom spotkania zostanie zaaplikowana duża dawka wiedzy, dzięki której wszyscy będziemy mogli budować odpowiedni klimat i korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości zapraszając do tego również Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Wartością dodaną będzie uczestnictwo zapowiedzianych i obecnych liderów i przedstawicieli ponad 50 organizacji biznesowych
i profesjonalistów. Obecni więc na spotkaniu usłyszą rady i informacje, które pozwolą nie tylko rozwijać działalność biznesową ale również odnosić sukcesy poznając dobre praktyki networkingowe.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Networkingu, który w Polsce i na całym świecie organizowany jest po raz dziewiąty przez BNI (Business Networking International). Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest otwarty na gości spośród szerokiego środowiska biznesu, członków innych organizacji networkingowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli prasy, studentów i zainteresowanych grup ze wszystkich szczebli biznesu i polityki.

Celem MTN jest pokazanie społeczeństwu networkingu, jako narzędzia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu w obecnych realiach biznesowych. Spotkania odbędą się w lutym 2015 w największych polskich miastach. Organizator: BNI Polska - www.bnipolska.pl.

Źródło: BNI International

Udostępnij artykuł: