Miesięcznik Finansowy BANK – czerwiec 2015

Tylko u nas

Polecamy najnowsze wydanie Miesięcznika Finansowego BANK.

Jubileuszowy, XX ranking „50 największych banków w Polsce”, który został opracowany na podstawie ankiet dotyczących: oferty kont, zysków, strat, sumy bilansowej, wolumenu udzielonych kredytów detalicznych i mieszkaniowych, liczby zatrudnionych oraz placówek itp. W tym roku po raz pierwszy banki informowały w ankiecie o poziomie rezerw na zagrożone kredyty.

Z powodu ogromnej presji na rozwiązanie problemów z kredytami w CHF redakcja miesięcznika prezentuje stan prac resortu finansów nad pomysłem umorzenia części zobowiązania w walutach obcych, aby nie traktować tego jako przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Bitcoin – nowa „cyfrowa” waluta cieszy się zainteresowaniem coraz większej grupy światowych inwestorów. Także w Polsce są już „bitcoinowe” bankomaty i można nią dokonywać różnych operacji finansowych – jak to się dzieje opisuje w artykule „Ucieczka od systemu” Marcin Złoch.

Najnowszy numer Miesięcznika Finansowego BANK publikuje m.in. dane dotyczące stanu wiedzy ekonomicznej Polaków. W tym kontekście warto przeczytać wywiad ze Zbigniewem Jagiełłą – prezesem zarządu PKO BP.

Prezentujemy spojrzenie Marka Belki prezesa NBP na optymalny moment wejścia Polski do strefy euro.

Polecamy szczególnie cztery wywiady:

  • mec. Jerzy Bańka, wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich o barierach prawnych, ograniczających rozwój polskich banków w najbliższych latach. Mówi również o etapie prac nad listami zastawnymi, które miały wejść w życie w 2015, ale ustawa o nich „spadła” z agendy prac rządu i słuch o niej zaginął,
  • Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji o doktrynie cyberbezpieczeństwa RP oraz przepisów UE, dotyczących systemów informatycznych banków,
  • Jacek Furga, prezes Centrum AMRON oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji o koncepcjach kas mieszkaniowych w polskich realiach,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu Związku Banków Polskich o obecnej kondycji polskiego sektora bankowego.

Wart uwagi jest unikalny na polskim rynku i liczący 15 stron Raport Specjalny pt. „TTIP-w stronę PAX TRANSATLANITICA”. W całości poświęcony jest wciąż negocjowanemu przez Waszyngton i Brukselę traktatowi o strefie wolnego handlu pomiędzy USA i UE. Eksperci ze środowiska polityki, biznesu i nauki prezentują różnice i podobieństwa obu stron TTIP w kwestii: regulacji prawnych, ochrony konsumentów i konkurencji, liberalizacji zasad handlu w dziedzinie rolnictwa, wymiany handlowej w obcych walutach, mechanizmów arbitrażowych w relacjach Starego i Nowego Kontynentu.

Zapraszamy do lektury!

Udostępnij artykuł: