„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2019

Artykuły / Wydarzenia

W najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy raport specjalny Zapobieganie Praniu Pieniędzy dotyczący dyrektywy V AML oraz cykl artykułów relacjonujących konferencję IT@BANK 2019.

W najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy raport specjalny Zapobieganie Praniu Pieniędzy dotyczący dyrektywy V AML oraz cykl artykułów relacjonujących konferencję IT@BANK 2019.

@MiesiecznikBANK: grudzień 2019 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Warto przeczytać:Myślimy o e-usługach i zarządzaniu procesami z perspektywy obywatelaJak wygląda dalsza implementacja rozwiązań bankowych na grunt e-administracji oraz włączanie do rzeczywistości cyfrowej osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów? Czy polski sektor publiczny jest gotowy na przejście do świata cyfrowego i stawienie czoła cyberprzestępcom? Z Markiem Zagórskim, ministrem cyfryzacji, rozmawia Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.Od IV do V dyrektywy AMLWażnym sposobem walki ze zorganizowaną przestępczością, korupcją oraz terroryzmem jest przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy i nielegalnemu ich finansowaniu. Mają to zapewnić opracowywane przez Komisję Europejską kolejne dyrektywy AML. Temat przybliża Maciej Kowal.

Odpowiedź na nowe zagrożeniaGłównym założeniem dyrektywy V AML jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Opracowano więc przepisy, które powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. W temat zagłębia się Marcin Złoch.Nie stać nas na stratę czasuPo objęciu sterów w Banku BPS SA zdefiniował dla portalu aleBank.pl priorytety bieżącej kadencji zarządu. Uznaliśmy zatem, że to dobra okazja, by przybliżyć Czytelnikom poglądy prezesa dotyczące wielu kluczowych kwestii dla przyszłości banku i sektora. Z Arturem Adamczykiem, prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, rozmawiał Maciej Małek.W cyfrowym świecie i tak najważniejsi są ludzieOd kilku już lat w listopadzie Centrum Prawa Bankowego i Informacji przygotowuje IT@BANK – największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie środowiska informatycznego z polskim sektorem bankowym. Rokrocznie uczestniczy w nim kilkaset osób, głównie ekspertów IT z banków i firm ubezpieczeniowych, przedstawiciele świata nauki oraz firm infrastruktury okołobankowej. Tegoroczny IT@BANK relacjonują Marcin Podkowiński i Bohdan Bielski.Jak odnaleźć się w gospodarce opartej na danych?Współczesny rynek finansowy w coraz większym stopniu uzależniony jest od przepływu danych. Zasoby informacji, znajdujące się w posiadaniu poszczególnych podmiotów i całych sektorów należy uznać za jedną z podstawowych walut gospodarki cyfrowej. Z faktu tego doskonale zdaje sobie sprawę europejski regulator, wskazując, iż usługi świadczone w zamian za udostępnienie danych przez klienta powinny być traktowane analogicznie jak odpłatna sprzedaż. / artykuł Karola MajkiZachęcamy do lektury. Więcej artykułów na: www.aleBank.pl/BANK Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” ***Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata
Udostępnij artykuł: