„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2020

Aktualności / Polecamy / Tylko u nas / Wydarzenia

Zapraszamy do analizy najnowszego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”. W grudniowym numerze m.in. o szoku banków związanym ze zmianą stóp procentowych opowie prezes Citi Handlowego Sławomir S. Sikora, a także o konkurencji z potentatami GAFAM „instytucji technologicznej z bankową licencją” - prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Zapraszamy do analizy najnowszego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”. W grudniowym numerze m.in. o szoku banków związanym ze zmianą stóp procentowych opowie prezes Citi Handlowego Sławomir S. Sikora, a także o konkurencji z potentatami GAFAM „instytucji technologicznej z bankową licencją” - prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

W wydaniu także wypowiedź prezesa NBP Adama Glapińskiego dotycząca wyników sektora bankowego w latach 2020-2021 oraz diagnoza dotycząca potrzeby dostosowania się do działań w warunkach ekstremalnych według Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. W numerze również opinia prof. Mariana Nogi na temat galopującej inflacji i spóźnionych decyzjach RPP a także rozmowa z Rektorem UW prof. Alojzym Nowakiem odnosząca się do zmian wywołanych pandemią i potrzeby naprawy kapitalizmu.

W wydaniu także eksperci środowiska bankowego, ekonomiści, przedstawiciele nauki i biznesu starają się wskazać kluczowe wyzwania gospodarcze, zagrożenia społeczne, szanse rozwojowe i przewagi konkurencyjne krajowej gospodarki.

Od blisko ćwierćwiecza „Miesięcznik Finansowy BANK” jest platformą wymiany opinii środowiska bankowego. Na jego łamach czytelnicy mogą znaleźć profesjonalną wiedzę odnośnie aktualnych i przyszłych trendów związanych z funkcjonowaniem bankowości. Wydawnictwo jest również miejscem spotkań liderów i ekspertów środowiska, zapewnia tym samym wymianę profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów i gospodarki polskiej oraz światowej. Zakres tematyczny czasopisma odnosi się do takich problemów jak gospodarka 4.0, zagadnienia dotyczące nowego modelu biznesowego funkcjonowania banków, obszary ryzyka i możliwości wykorzystania obecnego potencjału sektora, realizacji najnowszych rozwiązań IT, czy też kierunków możliwego wspierania procesów AI.

Pełne wydanie dostępne tutaj: Miesięcznik Finansowy BANK 12/2020

Życzymy miłej lektury!

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: