„Miesięcznik Finansowy BANK” luty 2021 – Dekada zmian

Aktualności / Polecamy / Tylko u nas / Wydarzenia

Implikacje związane z długofalowym zamknięciem części gospodarki mogą mieć charakter stały i decydujący o kierunkach zmian ekonomicznych w kolejnych dekadach. Należy się spodziewać, że wychodzenie poszczególnych krajów z tego trudnego okresu będzie długim i dość złożonym procesem.

Implikacje związane z długofalowym zamknięciem części gospodarki mogą mieć charakter stały i decydujący o kierunkach zmian ekonomicznych w kolejnych dekadach. Należy się spodziewać, że wychodzenie poszczególnych krajów z tego trudnego okresu będzie długim i dość złożonym procesem.

Pomimo niewątpliwych sukcesów medycyny ryzyko kolejnej fali zachorowań wydaje się materializować, coraz trudniej zatem szacować koniec lockdownu i związany z nim powrót do pełnej normalności, a stopniowe odmrażanie gospodarki nadal jest działaniem warunkowym.

Mimo tak dużej skali niepewności politycy, ekonomiści, biznesmeni kreślą możliwe scenariusze popandemicznej rzeczywistości. I właśnie do tematyki potencjalnych zmian geopolitycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych nawiązujemy w najnowszym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK”. O zmianach geopolitycznych i gospodarczych, które będziemy obserwować w trzeciej dekadzie XXI wieku opowiada w wywiadzie miesiąca prof. Grzegorz W. Kołodko. Okres ten – zarówno w zakresie reakcji społecznych, możliwych fal ekstremizmów i protestów, postępujących zmian politycznych, technologicznych, zacierania się – lub też w innych regionach – wzmacniania różnic ekonomicznych oraz rywalizacji handlowych – może istotnie różnić się od zmian obserwowanych na początku wieku. Prof. Grzegorz W. Kołodko wskazuje również na potrzebę umiejętnego czytania, rozpoznawania i diagnozowania tych problemów także w kontekście możliwości rozwojowych kraju. Na kwestię popandemicznej sytuacji w Polsce, wspierania gospodarki, procesów stabilizujących wpływ lockdownu i rozwoju projektów pomocowych zwraca uwagę także wicepremier Jarosław Gowin – w tym kontekście wskazywana jest także istotna rola sektora bankowego.

Swoje poglądy na temat relacji euro-atlantyckich, odbudowy współpracy i liberalizacji handlu międzynarodowego przedstawia zaś Andrzej Olechowski. Zmiany polityczne, które mogą mieć istotny wpływ, również w kontekście rozwoju gospodarczego kraju, dotyczą także naszego sąsiada za zachodnią granicą. O kierunku polityki po epoce rządów kanclerz Angeli Merkel opowiada były ambasador RP w Niemczech i USA – Janusz Reiter. Inne granice, te dotyczące świata nauki, a także rozwoju medycyny i biotechnologii przedstawia rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba.

Choć patrzymy w przyszłość, to jednak w najnowszym wydaniu nie brakuje również odniesień historycznych, w 2021 r. mija 30 lat od utworzenia samorządu bankowego. Trudnym początkom, złożoności tego procesu oraz inicjatywom i projektom z początku lat 90. ubiegłego wieku poświęcona jest rozmowa z prezesem ZBP Krzysztofem Pietraszkiewiczem.

Lutowy numer miesięcznika wiąże się także ze zmianami w nowej Radzie Programowej czasopisma – opinie przedstawicieli świata nauki i biznesu z pewnością przyczynią się do lepszego i szerszego doboru tematów oraz linii programowej czasopisma. Mamy nadzieję, że to i kolejne wydania będą miejscem wyjątkowej dyskusji poświęconej problematyce nie tylko bankowości i finansów, ale też przyszłości gospodarczej i rozwoju wszystkich kluczowych obszarów ekonomii.

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego numeru Miesięcznika Finansowego BANK 2021/02.

Paweł Minkina
Redaktor Naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: