„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2020

Aktualności / Wydarzenia

W najnowszym numerze polecamy RAPORT SPECJALNY – HORYZONTY BANKOWOŚCI 2020. Poświęciliśmy go rynkowi bankowemu, wyzwaniom, przed jakimi staje i temu, jak jest do nich przygotowany.

W najnowszym numerze polecamy RAPORT SPECJALNY – HORYZONTY BANKOWOŚCI 2020. Poświęciliśmy go rynkowi bankowemu, wyzwaniom, przed jakimi staje i temu, jak jest do nich przygotowany.

@MiesiecznikBANK: marzec 2020 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Zachęcamy do przeczytania wywiadu miesiąca z Tadeuszem Kościńskim, ministrem finansów. W rozmowie podkreśla on, że kluczowa jest budowa Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, bo tylko wtedy jednostki administracji publicznej będą otrzymywać odpowiednio zabezpieczone usługi informatyczne, udostępniane z certyfikowanych ośrodków przetwarzania danych, zarządzanych przez wyspecjalizowane służby IT administracji publicznej.

Warto przeczytać:

Kredyty frankowe: co oznacza upadek umowy
„Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy” – taką opinię zaprezentował niedawno były już prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał. Stanowisko to wzbudziło poważne zastrzeżenia ekspertów prawa cywilnego. Wskazują oni, że ewentualne roszczenia instytucji finansowych byłyby formułowane bezpośrednio na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego, zaś odmowa prawa do ich zastosowania skutkowałaby ewidentnym, bezpodstawnym wzbogaceniem kredytobiorcy – wyjaśnia Jerzy Rawicz.

Nowoczesna bankowość dla seniora
Długość życia w państwach europejskich sukcesywnie się wydłuża. Seniorzy to grupa docelowa szczególnie atrakcyjna dla banków, gdyż dysponuje środkami, zgromadzonymi przez długi okres aktywności zawodowej. Dlatego na znaczeniu zyskuje dziś umiejętność budowy odpowiedniej oferty właśnie dla osób 60+ – twierdzi Maciej Kowal.

Chiński wirus uderzy w globalny wzrost
Jeśli ktoś się spodziewał, że to całe spowolnienie nie będzie takie straszne, jak opowiadają, to po ostatnich danych o produkcji przemysłowej z Niemiec, musi zmienić zdanie. Niewykluczone, że najgorsze dopiero przed nami – przestrzega Igor Lagenda.

Bankowość coraz bardziej mobilna

Wskutek implementacji dyrektywy PSD2 rynek finansowy stanie się bardziej otwarty, a istotne znaczenie w jego kształtowaniu się będą mieć takie rozwiązania, jak bankowość głosowa, sieci peer-to-peer, sztuczna inteligencja (AI), chatboty i uwierzytelnianie biometryczne. Wszystkie te trendy wyznaczają kierunki rozwoju bankowości mobilnej w nadchodzących latach – przekonuje Artur Król.

Lawina złych wiadomości
Rozwój technologii rozwiązuje, ale i tworzy nowe problemy. Klienci banków muszą zmierzyć się z zagrożeniami, które jeszcze do niedawna wydawały się odległe lub mało istotne. Co powinno wzmóc naszą czujność w 2020 r.? Podpowiada Łukasz Michalik.

Certyfikacja cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo stało się w ostatnich latach centralnym zagadnieniem w wielu sektorach gospodarki, w tym bankowym. Wraz z rozwojem technologicznym, w tym zwiększeniem znaczenia usług mobilnych, zmienia się krajobraz zagrożeń. Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz omawia raport „Identyfikacja i uwierzytelnianie. Rekomendacje kierunków działań w systemie bankowym”.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

***
Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata
www.aleBank.pl/BANK
#MiesięcznikBANK
#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: