„Miesięcznik Finansowy BANK” marzec 2021 – Świat, który odchodzi do przeszłości?

Aktualności / Polecamy / Tylko u nas / Wydarzenia

Publikacja podsumowań gospodarczych roku 2020 oraz wyników instytucji finansowych nie ułatwia diagnozy odnoszącej się do rozwoju sektora bankowego w najbliższej przyszłości. Chociaż o blisko połowę niższe, to jednak dość stabilne wyniki banków wzmocnione dobrymi informacjami odnoszącymi się do całej gospodarki i najniższym w całej Unii Europejskiej poziomem bezrobocia dają podstawy do nieco lepszego i bardziej optymistycznego spojrzenia na perspektywy rozwoju krajowej bankowości.

Publikacja podsumowań gospodarczych roku 2020 oraz wyników instytucji finansowych nie ułatwia diagnozy odnoszącej się do rozwoju sektora bankowego w najbliższej przyszłości. Chociaż o blisko połowę niższe, to jednak dość stabilne wyniki banków wzmocnione dobrymi informacjami odnoszącymi się do całej gospodarki i najniższym w całej Unii Europejskiej poziomem bezrobocia dają podstawy do nieco lepszego i bardziej optymistycznego spojrzenia na perspektywy rozwoju krajowej bankowości.

Z drugiej strony wysoki poziom regulacji podatkowych, pułap odpisów na kredyty nieregularne oraz ryzyko prawne, a także funkcjonowanie w reżimie rekordowo niskich stóp procentowych znacząco korygują te perspektywy.

Zmiany technologiczne, które postępują obecnie w niespotykanym wręcz tempie oraz coraz większe ich znaczenie w branży finansowej wymuszają pewną redefinicję wielu obszarów rozwoju bankowości. O rozwoju w trudnym okresie kryzysu, w marcowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK” mówi prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Wskazuje, że banki, które wcześniej mogły wykazać się bardzo wysokim wskaźnikiem ROE, w przyszłości przestaną być podmiotami pierwszego wyboru dla inwestorów, a po obecnym kryzysie sektor bankowy może doświadczyć dodatkowych regulacji przygotowanych na poziomie Unii Europejskiej. Według prezesa Banku Pekao, należy pogodzić się z faktem, że świat, w którym najważniejszą rolę odgrywały regulowane instytucje finansowe, takie jak banki, w pewnym stopniu odchodzi do przeszłości.

Coraz szerszy wpływ na funkcjonowanie biznesu bankowego może mieć również nowe podejście w kwestiach praw konsumenta. O sposobie zarządzania innym podatnym na zupełnie odmienne presje obszarem biznesu opowiada w najnowszym numerze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Odnosi się do obecnej sytuacji gospodarczej i wymienia bardziej pozytywne scenariusze rozwoju gospodarki, wskazując, że w wielu sektorach trudno mówić o stagnacji. Jego zdaniem, konsumpcja, która zaczyna minimalnie rosnąć, w drugim kwartale wpłynie na całą gospodarkę, która zacznie się szybciej odbijać – w tym zakresie można zatem być optymistą. Prezes PKN Orlen, odnosząc się do wdrażanych kierunków akwizycji koncernu, podkreśla również trudne aspekty związane z zarządzaniem spółką publiczną i stałą konieczność aktualizowania strategii rozwojowych.

W najnowszym wydaniu na temat wykorzystania technologii kosmicznych opowiada prof. Grzegorz Brona były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, współpracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

W marcowym numerze miesięcznika nie zabrakło też tematów technologicznych – szeroko omawianych w raporcie Horyzonty Bankowości 2021, jak również problematyki związanej z edukacją finansową i zmianami, jakie wymusza zdalne nauczanie.

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego wydania Miesięcznika Finansowego BANK 2021/03.

Paweł Minkina
Redaktor Naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: