„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2021. Nieznane pokłady energii

Aktualności / Polecamy / Tylko u nas

Doświadczenia zdobyte w ciągu ostatniego roku stanowią cenne źródło informacji o funkcjonowaniu i umiejętnościach transformacji poszczególnych gałęzi gospodarki w warunkach nigdy wcześniej nienotowanych i nieobserwowanych w świecie handlu, relacji społecznych czy organizacji pracy. Okres ten wzmacnia także pewną społeczną oraz naukową dyskusję odnoszącą się do innych, nie tylko zdrowotnych czynników, wpływających na codzienne realia i kierunki rozwoju gospodarczego.

Doświadczenia zdobyte w ciągu ostatniego roku stanowią cenne źródło informacji o funkcjonowaniu i umiejętnościach transformacji poszczególnych gałęzi gospodarki w warunkach nigdy wcześniej nienotowanych i nieobserwowanych w świecie handlu, relacji społecznych czy organizacji pracy. Okres ten wzmacnia także pewną społeczną oraz naukową dyskusję odnoszącą się do innych, nie tylko zdrowotnych czynników, wpływających na codzienne realia i kierunki rozwoju gospodarczego.

O wzrastającym zagrożeniu epidemicznym, czy szerzej pandemicznym, wiele ośrodków i ekspertów wskazywało wielokrotnie na przestrzeni ostatniej dekady, dużo wcześniej nim to ryzyko rzeczywiście się ziściło. Przykładem może być raport World Economic Forum z początku 2019 nt. pandemii czy też nie raz przytaczane prognozy i analizy prezentowane już w 2018 r. przez fundację Bila Gatesa. Właśnie ta naukowa rozpoznawalność wybranych zdarzeń stała się dziś jeszcze bardziej przedmiotem dyskusji w takich aspektach, jak ekologia, zrównoważony rozwój, finanse, robotyzacja czy sztuczna inteligencja. Co więcej sukces naukowy w pokonywaniu wirusa wydaje się wzmacniać potrzebę poszukiwania optymalnych dróg rozwoju w powyższych obszarach. Okres ten pokazuje też jeszcze większy potencjał i możliwości rozwojowe branży technologicznych.

O roli i potencjale wpływu sektora bankowego na zmiany obserwowane w gospodarce oraz środowisku naturalnym opowiada nam w rozmowie numeru Jean-Bernard Mas – Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce oraz I wiceprezes zarządu Credit Agricole Bank Polska. Wskazuje, że sektor finansowy ma ogromne możliwości wpływania na budowę zielonej gospodarki, czy w ogóle na promowanie życia w zgodzie z naturą. Banki mogą finansować albo odmawiać finansowania całych branż i działalności szkodliwych dla środowiska. Nie można oczekiwać jednak, że same banki uratują świat. Potrzebne jest zaangażowanie na wszystkich poziomach: rządów, organizacji pozarządowych, biznesu, a także każdego konsumenta – zauważa Jean-Bernard Mas.

Przyszłość zarówno medycyny, ochrony środowiska, jak i edukacji zostanie zdecydowanie przemodelowana przez zmiany technologiczne – o ich kierunku mówi prof. Krzysztof Rybiński. W przyszłości sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu będzie kontrolowała nasze życie gospodarcze, polityczne i społeczne, a także decydowała o statusie danego kraju. Profesor podkreśla, że we wszystkich państwach coraz większą rolę odgrywają też startupy, czyli małe firmy technologiczne, często zakładane przez naukowców, a w takim kraju jak Polska, rząd z pewnością powinien być w tym zakresie aktywnym graczem. Zdaniem prof. Rybińskiego, przy tak gwałtownym rozwoju nowych technologii w wielu obszarach sektor prywatny sam sobie nie poradzi.

O zmianach technologicznych w majowym numerze mówi również Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego. Wskazuje m.in. na pewne przesunięcie czasowe, gdy chodzi o efekty tych zmian w bankowości. Rezultaty podejmowanych dziś działań będą widoczne – jeśli chodzi o szkielety architektury IT – za dwa, trzy lata. To będą efekty wynikające ze zwiększenia time to market oraz dostępności technologii wspierających biznes, lepszej analityki, zastosowania sztucznej inteligencji, chmury, flexibility, kultury pracy. To wszystko przynosi zysk, ale decyzje muszą być podjęte w odpowiednim czasie, a szkielet infrastruktury musi być odpowiednio wcześniej przygotowany – wskazuje Adam Marciniak.

W najnowszym wydaniu publikujemy również raport specjalny dotyczący cyberbezpieczeństwa banków – to obszar, który w okresie tak dynamicznych zmian technologicznych stale stanowi istotne wyzwanie. Na szczęście w tym zakresie, zdaniem blisko ¾ finansistów badanych w kwietniu br., rozwój nowych technologii, innowacji, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzmocni w przyszłości cyberbezpieczeństwo sektora bankowego. Także spółdzielczej jego części, o czym wspomina w najnowszym wydaniu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego wydania Miesięcznika Finansowego BANK.

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne równieżw wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK                               

#MiesięcznikBANK                         

#NajbliżejBANKowości

Udostępnij artykuł: