„Miesięcznik Finansowy BANK” – październik 2019

Artykuły / Wydarzenia

W najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy raport specjalny Bancassurance oraz cykl artykułów dotyczący Forum Usług Płatniczych.

@MiesiecznikBANK: październik 2019 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Warto przeczytać:

Orzeczenie nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 października 2019 r. odnosi się do konkretnych zapisów określonej umowy, nie decydując o wszystkich umowach kredytów walutowych. Te zaś mają różny charakter, a o ewentualnej abuzywności wybranych przepisów będzie decydował sąd krajowy. To może oznaczać długą i niekiedy kosztowną dla pozywającego bank drogę – podkreślają Przemysław Barbrich i Paweł Minkina.

Koszty studiowania coraz wyższe Polski student nie zarabia więcej niż 2000 zł

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą 2100 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 zł, 57% z nich ocenia swoją wiedzę o finansach jako raczej małą lub bardzo małą, a co czwarty student deklaruje, że w skali miesiąca nie oszczędza ani złotówki – to najważniejsze wnioski płynące z czwartej edycji raportu ZBP „Portfel Studenta”. Przybliża go Michał Polak.

Jeszcze nie czerwone, ale już pomarańczowe światło

Jeśli spojrzymy na nasze dane dotyczące całego portfela kredytów gotówkowych i mieszkaniowych, na nasze indeksy, jakość kredytów, to nie widać tam niepokojących sygnałów, nie rośnie ryzyko w odniesieniu do całego portfela kredytowego. Ale jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na pojawiające się zagrożenia w poszczególnych grupach portfeli, to może się okazać, że niebezpieczeństwa, które się tam znajdują zainfekują pozostałe części portfela kredytowego, a to już może być niebezpieczne nie tylko dla poszczególnych banków, ale dla całego sektora bankowego – zaznacza dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, w rozmowie z Robertem Lidke.

Cyfryzacja to za mało

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki sukcesywnie się zmniejsza. Wartość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w I kw. 2019 r. wyniosła 1,7 mld zł, co stanowiło zaledwie połowę środków uzyskanych z tego źródła cztery lata wcześniej. Aby odwrócić ten trend, zakłady ubezpieczeń i banki powinny w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać ewolucję oczekiwań klientów. W temat zagłębia się Konrad Machowski.

Umiarkowana rewolucja – rynek usług płatniczych po zmianach

Małe instytucje płatnicze szybko pozyskują nowych klientów. Trzeci kwartał ich funkcjonowania na polskim rynku finansowym zamknął się wynikiem 9 mln operacji na łączną kwotę około 88 mln zł. To doskonały rezultat w porównaniu z okresem wcześniejszym, kiedy firmy te pośredniczyły w zaledwie 91 tys. transakcji. Sytuację po zmianach opisuje Jerzy Rawicz.

 

Zapraszamy do lektury!

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

 

***

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

 

Udostępnij artykuł: